Prøv avisen
Tanker om døden

Med hospicerne ændredes vores syn på døden

”Den barmhjertige samaritaner”, maleriet er dateret 1537. Ukendt maler. Foto: Rijks­museum Amsterdam

For 25 år siden åbnede Danmarks første hospice på Sankt Lukas Stiftelsen i København. Siden er specialiseret palliation vokset hurtigt i sundhedsvæsenet – og har bidraget til en revolution, hvad angår at bryde tabuet om døden

Det er næppe tilfældigt, at Danmarks første hospice åbnede på Sankt Lukas Stiftelsen den 1. oktober 1992, for 25 år siden på søndag. Her har det diakonale arbejde i mere end 100 år bygget på det kristne bud om næstekærlighed.

I lignelsen om den barmhjertige samaritaner bliver en mand overfaldet på sin rejse, men han bliver også hjulpet – af samaritaneren, som stopper op, hvor andre er gået forbi. Inger Hee er sygeplejerske og var projektleder for etableringen af Sankt Lukas Hospice samt leder af hospicet, der ligger i Hellerup nord for København, fra åbningen frem til 1999. Hun griber fat i lignelsen som et billede på, hvorfor specialiseret palliation som fagfelt i Danmark blev introduceret netop her.

”Hovedidéen bag hospice er jo, at den enkelte patient skal være herre i eget hus og selv bestemme over sit liv og sine værdier. De sundhedsprofessionelle, som hjælper, skal arbejde ud fra den præmis, i stedet for at det bliver behandlingen af en sygdom, der styrer alt. Og det blev det i højere grad på den tid,” siger hun.

Med andre ord: Dengang var der ringe hjælp til den terminale patient, nødstedt som personen var, fra lægerne gav op, til døden kom.

Siden er feltet vokset eksplosivt. I 2004 kom hospiceloven, der forpligtede alle daværende amter til at have mindst et hospice. I dag er der 20 landet over. Der er 9 afdelinger for specialiseret palliation på forskellige hospitaler og på landsplan 26 såkaldt udgående teams, der tager sig af patienten i hans eller hendes hjem. I 2015 åbnede Sankt Lukas Stiftelsen landets første hospice for børn, unge og deres familier, og i dag har alle regioner et hospitalsbaseret tilbud om specialiseret palliation til samme målgruppe.

Det palliative felt har været en pioner inden for at italesætte døden og fokusere på betydningen af at anerkende, at mennesker skal dø, og at der er behov for lindring og omsorg i den sidste tid

Michael Hviid Jacobsen