Medlemsflugten i folkekirken er bremset

OPDATERET kl. 13.30: 78 procent af befolkningen er medlem af folkekirken. Procentvis er der flest medlemmer i Skanderborg Sogn

Skanderborg Sogn har den største befolkningsandel, som er medlem af folkekirken. Her er hele 85 procent medlem af folkekirken. Her ses Skanderborg Sø med Skanderborg Slotskirke i baggrunden
Skanderborg Sogn har den største befolkningsandel, som er medlem af folkekirken. Her er hele 85 procent medlem af folkekirken. Her ses Skanderborg Sø med Skanderborg Slotskirke i baggrunden . Foto: Morten Rasmussen/.

Efter et historisk højt antal udmeldelser af folkekirken i 2012 var antallet af udmeldelser sidste år tilbage på cirka samme niveau som i 2010 og 2011.

12.212 personer meldte sig ud af folkekirken i 2013, og det er 8906 personer færre end året før, hvilket svarer til et fald på 42,2 procent.

Se rapporten fra Danmarks Statistik her

Det usædvanligt høje antal udmeldelser i 2012 skyldes formentlig sagen om vielser af homoseksuelle, forklarer Marie Vejrup Nielsen, religionsforsker og leder af Center for SamtidsReligion. Nu er antallet af udmeldelser tilbage ved sit sædvanlige niveau.

Tallet afspejler en forholdsvis stabil udvikling for folkekirken. Generelt set er der en lille nedgang i medlemstallet, men den skyldes kun i nogen grad udmeldelser af kirken. Da det også skyldes, at befolkningssammensætningen ændrer sig, siger hun.

At godt 12.000 melder sig ud i løbet af et år er ikke i sig selv grund til bekymring for en så massiv institution som folkekirken, så længe at dåbsprocenten forbliver høj, understreger Marie Vejrup Nielsen.

Så længe medlemmerne får deres børn døbt, hviler folkekirken på en ret stabil model. Men hvis medlemmerne i stigende grad holder op med at døbe deres børn, bliver fødekæden afbrudt. Det vil ændre billedet for folkekirken, siger hun.

LÆS OGSÅ: Det går du glip af, hvis du melder dig ud af folkekirken

Biskop Henning Toft Bro fra Aalborg Stift glæder sig over, at den store medlemstilbagegang er stoppet. Men han slår samtidig fast, at folkekirken skal blive bedre til at holde på medlemmerne.

Det er et tab, hver eneste gang nogen melder sig ud af folkekirken. Tallet for udmeldelser skal vi bruge til at se indad i kirken og spørge, om det er fordi, vi ikke er nærværende nok. Vi kan ikke sætte os ned og sige, at det er behageligt, det ikke er flere, siger han.

For at styrke folkekirken og komme nogle af udmeldelserne til livs har Aalborg Stift besluttet de næste to år at sætte forøget fokus på forældres dåbsoplæring.

Vi skal inspirere forældrene til at fortælle de gode historier for børnene. Derfor vil stiftets kommunikation blive rettet mod denne målgruppe. Vores håb er, at hvis vi er gode til dåbsoplæring, kan vi skabe en fornyet interesse om folkekirken, siger Henning Toft Bro. En arbejdsgruppe i stiftet skal i løbet af forsommeren arbejde med, hvad det forøgede fokus mere konkret skal resultere i.

Antallet af folkekirkemedlemmer på landsplan er 78 procent.

Det er særligt de unge, som har valgt folkekirken fra. 3384 personer mellem 18 og 29 år meldte sig sidste år ud af folkekirken. Det svarer til 27,7 procent af alle udmeldelser.

Antallet af indmeldelser i folkekirken er faldet årligt siden 2007, og 2013 blev ingen undtagelse.

LÆS OGSÅ: Ekspert beroliger: Folkekirkens store medlemsflugt skyldes tilfældige udsving

Folkekirken fik 42.716 nye medlemmer sidste år, hvoraf 85 procent var nyfødte. Det er 1671 færre indmeldelser ind i 2012 og 11.015 færre end i 2007.

Kun 6,2 procent af de nye indmeldelser sidste år var personer, der var ældre end 18 år.

Vesterbro Sogn er med 43.052 indbyggere Danmarks suverænt største sogn. 55 procent af sognets indbyggere er medlem af folkekirken.

LÆS OGSÅ: Religionssociolog: Folkekirkens medlemstab vil stoppe

Ud af de 20 sogne i landet, som har flest indbyggere, ligger Skanderborg Sogn i toppen som det sogn, hvor den største andel af befolkningen er medlem af folkekirken. Her er hele 85 procent medlem af folkekirken.

Det står i kontrast til Kingo-Samuel Sogn på Nørrebro, hvor kun 46 procent af befolkningen er folkekirkemedlemmer.

Rettet klokken 13.30: I artiklen fremstod det tidligere sådan, at Skanderborg Sogn er det sogn i landet, hvor den største andel af indbyggerne er medlem af folkekirken. Dette er ikke korrekt. Det er kun, når man ser på top 20 over landets største sogne målt på antal indbyggere, at Skanderborg Sogn har den største medlemsprocent. Kristeligt Dagblad beklager fejlen.