Prøv avisen
De hjælpeløse

Tidligere sosu-assistent: Vi skal se ældre med demens som mennesker, ikke diagnoser

”Vi har brug for en ny omsorgskultur, hvor vi gør op med den ensidigt medicinske forståelse af demens og i stedet finder medmenneskeligheden frem og begynder at se dem, der har sygdommen, som mennesker og ikke bare som diagnoser,” siger Christian Christensen, tidligere sosu-assistent. – Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

Ældre med demens bliver gjort mere hjælpeløse, end de er, fordi omverdenen har et negativt og angstpræget syn på dem, mener tidligere sosu-assistent Christian Christensen, der vil bruge sit otium på at udbrede en anden tankegang