”Bekymrende”: Hospitaler oplever kraftigt fald i henvendelser fra kræft- og hjertepatienter

Under coronakrisen har landets sygehuse oplevet et markant fald i antallet af patienter, der henvises til udredning for kræft- og hjertesygdomme. Det skaber bekymring i patientforeninger og blandt læger. Har man symptomer, skal man gå til lægen, lyder det fra cheflæge

En opgørelse fra Region Nordjylland viser således, at antallet af patienter, der i marts måned blev henvist til en udredning for kræft- eller hjertesygdomme, lå markant lavere end samme tidsrum sidste år. Arkivfoto.
En opgørelse fra Region Nordjylland viser således, at antallet af patienter, der i marts måned blev henvist til en udredning for kræft- eller hjertesygdomme, lå markant lavere end samme tidsrum sidste år. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Der tegner sig et mønster. Mens der er travlhed på sygehusenes intensivafdelinger og de infektionsmedicinske afdelinger, der behandler patienter smittet med covid-19, er der anderledes stille på de afdelinger, der udreder borgere for andre alvorlige sygdomme. En opgørelse fra Region Nordjylland viser yderligere, at antallet af patienter, der i marts blev henvist til en udredning for kræft- eller hjertesygdomme, lå markant lavere end i samme tidsrum sidste år.

Konkret oplevede sygehusene i regionen et fald på 39 procent i antallet af henvisninger til kardiologien, der udreder hjertepatienter. Tilsvarende oplevede regionen 18 procent færre borgere, der var blevet henvist til en såkaldt kræftpakke, der skal vise, om man har kræft, også selvom der er tale om lettere symptomer.

Opgørelsen bekymrer chef-læge i Kræftens Bekæmpelse og professor i brystkræftkirurgi Niels Kroman:

”Vi ved endnu ikke, om tallet for Nordjylland også gælder resten af landet, men jeg har svært ved at se, hvorfor det skulle være anderledes,” siger han og kalder tallene for ”meget problematiske”:

”Coronavirus eller ej, så bør antallet af henvisninger til kræftdiagnosticeringer ligge nogenlunde stabilt, og derfor frygter jeg lige nu, at nogle borgere kommer senere i behandling, end de ellers ville have gjort, hvis der ikke var coronaepidemi. Derfor er det vigtigt at kommunikere ud, at folk, der oplever symptomer, skal gå til lægen,” siger han.

Kristeligt Dagblad har spurgt landets øvrige fire regioner, om de ligeledes har oplevet et fald i antallet af henvisninger til kræftpakker. Her bekræfter Region Syddanmark et fald på mellem 20 og 25 procent på regionens hospitaler, og i en mail skriver Region Sjællands presseafdeling, at de ”kan bekræfte en tendens til fald i antallet af henvisninger til kræftpakkeforløb fra nedlukningsperioden midt i marts”. De to sidste regioner, Region Hovedstaden og Region Midtjylland, har ikke svaret på henvendelsen.

Som Region Nordjylland beskriver, er det imidlertid ikke kun potentielle kræftpatienter, der ikke bliver henvist. Også hjertepatienterne udebliver. Det bekræftes af en rapport fra Dansk Hjerteregister, der viser et fald i akutte henvisninger til udredninger for blandt andet hjerte-kar-sygdomme på 20 procent.

Det er bekymrende, mener Gunnar Gislason, hjertelæge og forskningschef i Hjerte-foreningen.

”Det er et markant fald, som der umiddelbart ikke findes nogen logisk forklaring på. Vi spørger os selv, hvor patienterne er henne, for hjerteproblemerne bør i det store hele være det samme. Vi ved fra forskning i andre epidemier, at folk i højere grad holder sig hjemme for at undgå smittefare eller ikke ønsker at belaste sygehusvæsenet. En anden forklaring kan være, at folk relaterer deres symptomer til covid-19 og ikke til hjerte-kar-sygdomme og derfor bliver hjemme,” siger han og understreger, at manglende eller for sen behandling kan føre til større blodpropper, der øger sandsynligheden for varige mén, hjertesvigt, vand i lungerne eller pludselig død.

”Hjertesygdomme går jo ikke bare væk, fordi der er corona. Og det skal vi kommunikere. For lige nu oplever de hjerteafdelinger, jeg har været i kontakt med på tre af landets hospitaler, markant færre patienter, og det kan i sidste ende få fatale konsekvenser,” siger han.

Det er de praktiserende læger, der skal henvise patienterne til udredningsundersøgelser på sygehusene. Her ser formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, Anders Beich, med alvor på situationen.

”Tallene viser en alvorlig udvikling. For man må forvente, at der iblandt de manglende henvisninger har været nogle, der skulle have været taget hånd om. Og det er alvorligt, for har vi at gøre med eksempelvis blodpropper, så er det nødvendigt med akut behandling for at mindske senfølgevirkningerne,” siger han.

Anders Beich ved af gode grunde ikke, hvad udviklingen skyldes, men han bider mærke i, at flere europæiske lande oplever samme tendens. Derfor vurderer han, at udviklingen kan skyldes, at patienter i højere grad ignorerer deres symptomer under det alarmberedskab, coronakrisen har medført.

”Jeg hører fra de praktiserende læger, at borgere nærmest undskylder, når de ringer, fordi de tror, de er til last og forstyrrer os. Og den opfattelse må borgerne selvfølgelig aldrig få. For de forstyrrer på ingen måde, og selvfølgelig skal de udredes, hvis de viser symptomer på alvorlig sygdom. Det er vigtigt, de ringer, også selvom det ikke drejer sig om coronavirus,” siger han.8