Prøv avisen

Mere fredagsbøn i danske fængsler

Antallet af fængselsimamer forøges fra de nuværende tre til op mod 20. - Foto: .

Op mod 20 imamer skal forebygge, at muslimer i danske fængsler radikaliseres og ender som terrorister. Kriminalforsorgen begynder at rekruttere det nye korps af imamer i 2009

Fængslede muslimer får markant bedre muligheder for at praktisere islam bag de danske fængselsmure. Antallet af fængselsimamer forøges fra de nuværende 3 til op mod 20. Det sker ifølge Kriminalforsorgen for at give forskellige religiøse grupper lige mulig-heder for at praktisere deres religion. Dermed får fængselspræsterne muslimske kolleger i alle landets fængsler.

Med flere imamer vil muslimske indsatte bedre kunne komme til fredagsbøn. Samtidig lægger vi stor vægt på, at imamerne kan udøve sjælesorg og modvirke radikalisering blandt unge muslimer, siger Tove Brøchner, souschef for Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Da andelen af muslimer i fængslerne er vokset til at udgøre 19 procent af alle fængslede, får samtlige lukkede og åbne fængsler samt de største af landets arresthuse fremover tilknyttet en imam, oplyser hun.

Staten lønner imamerne, men der bliver for mange tale om deltidsansættelser, og muligvis kan flere fængsler dele en imam. Beslutningen om at ansætte flere imamer er allerede truffet, og i øjeblikket udarbejder Kriminalforsorgen retningslinjer for, hvilke imamer der må ansættes.

Udbredelsen af fængsels-imamer får opbakning fra højeste sted:

"Dette kan være med til at modvirke radikalisering af muslimske indsatte", hedder det i den netop offentlig-gjorte regeringsrapport om muligheder for at modvirke ekstremisme og radikalisering.

Politiets Efterretningstjeneste, PET, har tidligere gjort opmærksom på, at fængslerne er et sted, hvor unge muslimer kan være tilbøjelige til at udvikle ekstremisme.

Flere eksperter mener, at fængselsimamer kan hindre den udvikling. En af dem er religionssociolog Jon Olsen, der ved Dansk Institut for Internationale Studier beskæftiger sig med radikal, religiøs identitetsdannelse.

Fængselsimamerne skal være en religiøs autoritet og lære de unge, religiøst søgende, hvordan islam skal fortolkes på en måde, så den passer ind i en dansk kontekst, siger han.

Så længe vi ikke har nok fængselsimamer til at fortolke islam, overlades det til de muslimske indsatte selv, mener han.

Og så er de religiøse kræfter uden for vores kontrol, siger Jon Olsen.

Lene Kühle, lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet, vurderer ligeledes, at fængselsimamer kan have nøglen til at hindre radikalisering og ekstremisme blandt fængslede muslimer.

Men der er en reel risiko for, at man får ansat fængselsimamer som prædiker radikalt, siger hun.

I England har man i de seneste år set eksempler på dette.

Ny Alliances leder, Naser Khader, ønsker, at flere indsatte muslimer får adgang til en fængselsimam, men advarer mod risikoen for, at nogle vil forsøge at smugle radikale holdninger med ind bag murene.

PET bør sikkerhedsgodkende imamerne ved ansættelsen, og herefter skal imamerne kontrolleres løbende, så man eksempelvis garderer sig mod, at de udbreder bøger og dvd'er med problematiske holdninger, siger Naser Khader.

hall@kristeligt-dagblad.dk

Se et eksempel på fredagsbøn fra en moske i Holbæk:

Antallet af fængselsimamer forøges fra de nuværende 3 til op mod 20. - Foto: .
Antallet af fængselsimamer forøges fra de nuværende 3 til op mod 20. - Foto: .