Prøv avisen

Mere hjælp på vej til misbrugte børn

Tre nye projekter skal hjælpe børn, der har været udsat for misbrug. Og det er på høje tid, mener eksperter. Foto: ©PHOTOPQR/LE PROGRES

Hjælp til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, har i årevis været mangelfuld og tilfældig. Det skal tre nye projekter nu forsøge at rette op på. Men der er stadig lang vej til ensartet behandling, mener eksperter

Kun et fåtal af de børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb i deres barndom, får i dag den hjælp og støtte, de har brug for. Den mangelfulde indsats skyldes ikke bare, at tabuet omkring seksuelle krænkelser fortsat får både børn og forældre til at tøve med at søge hjælp, men også at den hjælp, der tilbydes, langtfra altid er kvalificeret og varierer fra kommune til kommune.

Siden amternes rådgivningscentre i 2003 blev nedlagt, og ansvaret for behandling af incestramte børn overgik til kommunerne, er det nemlig gået ned ad bakke med den specialiserede behandling, lyder det fra flere eksperter.

"Der er reelt set kun to steder i landet, vi kan behandle alvorlige incestsager og overgreb mod børn, og det er i Århus og København. Det kan vi blandt andet se på de mange henvendelser, vi får fra især mindre kommuner, der efterlyser undervisning og hjælp til at håndtere sager, som de ikke mener, de selv kan magte," siger Karin Riis Munch, projektleder på Rådgivningscentret i Århus.

Konsekvensen af de ujævne behandlingstilbud er blandt andet, at ofrene i stedet henvises til praktiserende læger og psykologer, der ikke nødvendigvis har den rette ekspertise.

Servicestyrelsen har netop afsat midler til tre nye projekter målrettet børn i alderen 6 til 18 år. Projekterne i henholdsvis København, Århus og Hjørring er ikke bare bemandet med et højt specialiseret personale, men er også forpligtede til at optage klienter fra omegnskommunerne.

De tre projekter er dermed et skridt i den rigtige retning, lyder det fra projektleder ved Sct. Stefans Rådgivningscenter i København, psykolog Thomas Bjørn Hansen, der dog samtidig understreger, at der endnu er lang vej til lige adgang til kvalificeret hjælp.

"Vi har ingen præcise tal på hvor mange, der ikke får hjælp, men en kvalificeret vurdering fra Det Kriminalpræventive Råd lyder på godt 90 procent. Det tal dækker dels over børn, der aldrig bliver opdaget, og dels over børn, der ikke får den rigtige behandling. Det er et voldsomt højt tal, som vi ikke får bugt med med tre projekter alene. Men med projekterne får vi samlet ekspertisen og samtidig sikret en mere lige adgang til kvalificeret hjælp," siger han.

De tre projekter hilses velkommen af flere eksperter, der arbejder med voksne incestramte, heriblandt psykoterapeut og socialrådgiver med speciale i seksuelle overgreb Jette Lyager, der er centerleder ved Støttecenter mod incest.

"Det er på høje tid, at vi får kvalificeret hjælpen til børn. De voksne, der henvender sig til os for at få hjælp, har for langt de flestes vedkommende aldrig fået hjælp i barndommen. Og selvom terapi kan hjælpe det voksne offer et langt stykke, så er det klart, at det er langt bedre at behandle traumet og oplevelsen umiddelbart efter. På den måde er der også bedre muligheder for, at ofret kan undgå eller i hvert fald bliver bedre til at takle de alvorlige følgevirkninger, der kommer med overgreb og krænkelser," siger hun.

De tre projekter skal køre på forsøgsbasis de næste tre år.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk