Prøv avisen

Mere mission blandt asylansøgere

Flere missionsselskaber finder det helt naturligt at kontakte flygtninge på landets asylcentre. (Foto: Nordfoto)

Kirkelige organisationer har styrket missionsarbejdet blandt flygtninge og indvandrere

Flygtningene på landets asylcentre er i stigende grad kommet i søgelyset hos flere kirkelige organisationer og missionsselskaber.

Missionsselskaberne tog først kontakt til landets asylcentre i slutningen af 1980´erne og begyndelsen af 1990´erne, hvor store grupper af flygtninge kom til Danmark. Siden er indsatsen styrket betydeligt, og flere af de store missionsselskaber har i dag særlige flygtningekonsulenter, ligesom de jævnligt arrangerer lejrture, fællesmiddage, bibellæsning og andre former for sociale aktiviteter med flygtningene.

Det gælder blandt andet Jehovas Vidner, hvor informationschef Erik Jørgensen betegner det som en afgørende del af arbejdet at missionere blandt flygtninge, uanset om de er kristne, muslimer eller noget helt tredje. Han afviser samtidig, at organisationen bevidst spekulerer i at bruge flygtningenes ofte følsomme situation til at kapre medlemmer, som det blev hævdet i flere medier i går.

- Jesus forkyndte netop blandt de svageste og udstødte, og man vil vel ikke beskylde ham for at misbruge deres tillid. Vi ser det som en stor opgave dels at hjælpe flygtningene med et socialt netværk, men håber naturligvis også, at de vil tage Bibelens ord til sig, siger Erik Jørgensen.

Sommerlejre

Luthersk Missionsforening har sammen med Indre Mission arrangeret en række sommerlejre, som løber af stablen netop nu. Også her betragter man arbejdet med flygtninge og indvandrere som en blanding af mission og socialt netværk.

- Myndighederne kan hjælpe flygtningene med kost og logi, men de kan

ikke sikre deres sociale behov. Det er en naturlig opgave for os som kristne at hjælpe dem i en tid, hvor de er pressede og ikke ved, hvad der skal ske i fremtiden. Men det handler naturligvis også om at forkynde det kristne budskab og forhåbentligt få flere til at finde troen, siger Enok Sørensen, der er indvandrerkonsulent i Lu-thersk Missionsforening.

Ingen problemer

Indre Mission har missioneret blandt flygtninge siden slutningen af 1980´erne og har i dag en særlig afdeling for det tværkulturelle arbejde, ledet af flygtningekonsulent Vagn Christensen.

- På asylcentrene annoncerer vi for forskellige arrangementer og besøger enkelte flygtninge, som vi har fået kontakt til, men vi laver ikke egentligt missionsarbejde på asylcentrene, som det er blevet hævdet fra nogle sider, siger Vagn Christensen.

Tidligere havde flere af missionsselskaberne og de kirkelige organisationer vanskeligt ved at finde balancen i deres arbejde over for flygtningene og blev af Dansk Røde Kors advaret mod at propagandere på asylcentrene. Men i dag er der ingen problemer, lyder det fra Annette Haugaard, pressechef i Dansk Røde Kors´ asylafdeling, som dermed afviser den kritik af organisationerne, som netop er fremført i flere medier.

- Jeg har netop forhørt mig hos asylcentrene, og ingen steder oplever man nogle problemer i dag. Vi tillader ikke politisk eller religiøs propaganda på centrene, men organisationerne må gerne annoncere for deres arrangementer på centrenes opslagstavler, og det er mit indtryk, at de alle respekterer det i dag. Det kan da godt være, at der er flygtninge, som er så pressede, at de griber den første kontakt, der melder sig, men det er den enkeltes beslutning og så længe de kirkelige organisationer respekterer vores forbud mod propaganda, vil vi ikke gribe ind, siger Annette Haugaard.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk