Prøv avisen

Midaldrende topper i frivilligt arbejde

Stadig flere danskere engagerer sig i frivilligt arbejde. Allerflest i aldersgruppen 40-49 år udfører arbejde gratis. Foto: Lars Pauli Denmark

Især 40-49-årige danskere er engagerede i frivilligt arbejde. Alle landets frivillige foreninger fejres i morgen til Frivillig fredag, som Frivilligrådet står bag

Danskere i alderen 40-49 år er landets mest engagerede aldersgruppe, når det kommer til frivilligt arbejde.

Hele 55 procent af flokken er engagerede i frivilligt arbejde, som tæller alt fra at arbejde på hospice eller være fodboldtræner i den lokale klub til at lære ældre mennesker at bruge en computer. På en andenplads kommer de 30-39-årige, hvor hele 46 procent udfører frivilligt arbejde.

Det viser Socialministeriets nyeste opgørelse Den frivillige sociale indsats fra 2010, og hos Frivilligrådet vurderer man, at tallet ligger på samme niveau i dag.

Statistikken afkræfter forestillingerne om, at det er ældre mennesker med for megen fritid eller unge, der gerne vil pynte på CVet, som søger ind i det frivillige arbejde.

Det siger Terkel Andersen, sekretariatschef i Frivilligrådet.

Adskillige undersøgelser har gennem årene vist, at det især er erhvervsaktive på 30-49 år, som udfører frivilligt arbejde. Det kan virke pudsigt, fordi de også typisk er mest travle i hverdagen, men det hænger sammen med, at man ofte udfører frivilligt arbejde i forbindelse med sit job eller sine børn, siger han.

LÆS OGSÅ: Stort potentiale i frivilligt arbejde

Har man eksempelvis et barn, som går i folkeskolen, melder man sig måske ind i skolebestyrelsen. Eller går barnet til fodbold, bliver man måske frivillig træner, forklarer Terkel Andersen.

Men faktisk er der også stigende tendens til, at de frivillige engagerer sig på tungere områder som at arbejde på hospice, arbejde med voldsramte kvinder eller udsatte unge.

Vi ser en bølge i retning af, at flere begynder at engagere sig i det sociale og sundhedsmæssige arbejde også. Det hænger nok sammen med en erkendelse af, at den offentlige velfærd er presset. Man er nødt til at gøre noget selv, hvis velfærden skal hænge sammen, siger Terkel Andersen.

Det er dog ikke kun midaldrende danskere, som arbejder frivilligt i landets foreninger. Hele 43 procent af alle danskere på 16 år og opefter arbejder uden betaling, og især de seneste 10 år har der været en kolossal stigning.

Nederst på listen over aldersgrupper engageret i frivilligt arbejde ligger landets ældste på 70 år og opefter, hvilket giver sig selv.

De 16-29-årige samt ældre på 60-69 år udfører næst-mindst frivilligt arbejde, men hele 39 procent danskere i disse grupper er dog engagerede.

LÆS OGSÅ: Næsten hver anden dansker arbejder frivilligt

I morgen fejres alle landets frivillige til arrangementet Frivillig fredag, som afholdes sidste fredag i september hvert år.

To ud af tre kommuner markerer dagen med forskellige arrangementer, som man kan læse mere om på hjemmesiden Frivilligfredag.dk.

Formålet er at sætte fokus på, hvad det frivillige arbejde betyder for sammenhængskraften lokalt, hvad det betyder for folks velfærd, samt hvad de frivillige selv får ud af det.

"Og så håber vi selvfølgelig, at engagementet smitter af, så andre får lyst til at prøve kræfter med det frivillige arbejde," siger Terkel Andersen.

Statistik over frivilligt arbejde i Danmark:

Danskere engageret i frivilligt arbejde

16-29 år: 39 procent
30-39 år: 46 procent
40-49 år: 55 procent
50-59 år: 41 procent
60-69 år: 39 procent
70 + år : 35 procent

Kilde: Socialministeriets rapport Den frivillige sociale indsats (2010)

Fakta om "Frivillig fredag"

Da forhenværende socialminister Benedikte Kiær åbnede frivillighedsåret 2011, udnævnte hun samtidig den sidste fredag i september til national frivillighedsdag. Dagen har fået navnet Frivillig Fredag. Den vil altid falde på den sidste fredag i september. I år bliver Frivillig Fredag d. 28. september 2012

Dagen skal være en markering og anerkendelse af frivillighed. Frivillig Fredag er en opfordring til alle arbejdspladser, foreninger, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag.

Dagen vil primært være en aktivitetsdag, hvor flest mulige skal prøve kræfter med frivilligt arbejde. Tiden op til frivillighedsdagen vil være præget af foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden.

Aktiviteterne bliver løbende synlige på Frivilligfredag.dk.

Fakta om Frivilligrådet

På landsplan er det Frivilligrådet, der står for planlægningen og koordineringen af dagen. Frivilligrådet er nedsat af Social og integrationsministeriet.