Prøv avisen

Miljøorganisationer: Miljøet er ikke en klods om benet på væksten

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde det klart i sin åbningstale i Folketinget, at landbruget og væksten skulle have bedre kort på hånden. Foto: Morten Stricker

Statsministeren bebuder lempeligere miljø- og klimapolitik, som skal hjælpe landbrug og erhvervsliv. Miljøorganisationer er ikke begejstrede

En friere planlov, så kommuner, virksomheder og borgere bedre kan skabe vækst. Og en landbrugs-og fødevarepakke, som skal gøre det danske landbrug mere konkurrencedygtigt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde det klart i sin åbningstale i Folketinget, at landbruget og væksten skulle have bedre kort på hånden.

På sin Facebook-side skrev den tidligere socialdemokratiske minister Karen Hækkerup, nuværende administrerende direktør for Fødevarer & Landbrug, at Lars Løkke Rasmussen (V) fortjener en ”high five”.

Lempelser af gødningsloven, afskaffelsen af NOx-afgiften og ophævelsen af randzoneloven er blandt de tiltag, hun roser.

”Vi er naturligvis meget glade for, at regeringen og statsministeren har valgt at gå så helhjertet ind i at forbedre landbrugssektoren, som er meget klemt,” siger hun.

Det er imidlertid ikke alle steder, at regeringens politik får folk til at kaste om sig med ”høje femmere”. Det kommer ikke bag på Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen gør, som den gør.

”Meget af det, regeringen har fremsat i lovprogrammet, og som statsministeren nævner i sin tale, var vi godt klar over. Linjen er rimelig klar. Det handler om fødevareerhvervet og ikke om natur. Regeringen svigter ganske enkelt naturen, når de på denne måde gennemfører alle lempelserne først. Det er i hvert fald ikke det, vi regner for at være den bedste måde at bevare vores smukke land på,” siger Michael Leth Jess, direktør for Natur og Plan i Danmarks Naturfredningsforening.

Heller ikke hos Det Økologiske Råd er man imponeret af Lars Løkke Rasmussens åbningstale. Det ærgrer sekretariatsleder Christian Ege fra Det Økologiske Råd, at de gange, klima og miljø bliver nævnt, får lovgivningen negativ omtale.

”Det grønne område spiller jo en foruroligende lille rolle i statsministerens åbningstale. Og når han endelig sætter ord på, beskriver han klima og miljø som en klods om benet på væksten, hvor man bliver nødt til at indskrænke det grønne for at fremme produktionen. Det synes jeg, er en skam. Danmark skal satse på kvalitetsprodukter og på at have et godt miljø i stedet for at satse på billigt producerede discountprodukter,” siger Christian Ege.

I sin åbningstale sagde Løkke, at det ikke kan ”være rigtigt, at dansk landbrug skal have lavere udbytte eller ringere kvalitet i kornet end vores naboer, fordi der ikke må gødes tilstrækkeligt.”

Den præmis køber Christian Ege ikke.

”Man kan ikke stille de samme krav til landbruget i Danmark, som man kan i Sverige. Ud fra statsministerens filosofi skulle man stille de samme krav til en fabrik, der udleder sit spildevand til Furesøen som til fabrikken, der udleder spildevand til Vesterhavet. Vores landbrug er mere intensivt, vi har mange flere husdyr og jord under plov i forhold til vores størrelse end andre europæiske lande, og det bliver nødt til at afspejle sig i vores miljølovgivning,” siger han.

Karen Hækkerup tror dog godt, at man både kan passe på miljøet og holde produktionen på et højt niveau.

”Vi skal væk fra den gammeldags opfattelse af, at man bliver nødt til at vælge, om man vil producere eller passe på miljøet. Vi kan sagtens finde en sund balance og gøre begge ting,” siger hun.