Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Millionstøtte skal mindske menneskehandel

”Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at retsforfølge bagmændene, så de ikke bliver ved med at gennemføre deres ækle forretninger, men også, at vi er opmærksomme på, at menneskehandlen skifter ansigt hele tiden,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V). Foto: Mads Nissen/Polfoto

Politisk flertal vil bruge 10 millioner kroner mod menneskehandel

Da Center mod Menneskehandel ved indgangen til oktober opgjorde antallet af personer, som danske myndigheder i år havde vurderet som værende menneskehandlet, endte tallet på 86. Næsten lige så mange som i hele 2015.

Ifølge centret, der hører under Socialstyrelsen, kan man ikke ud fra tallet alene konkludere, om menneskehandlen er i vækst i Danmark.

Til gengæld øges nu det økonomiske tilskud, takket være en politisk aftale, til indsatsen mod tvangsarbejde, prostitution og andre markeder for mennesker. For da et flertal af Folketingets partier tidligere på måneden strikkede en aftale om fordelingen af de såkaldte satspuljemidler sammen, blev 9,4 millioner kroner sendt af sted til bekæmpelse af menneskehandel over forskellige perioder frem til 2020.

Lægger man de 9,4 millioner kroner til de midler, der i forvejen er afsat til den politisk vedtagne handlingsplan til menneskehandelsbekæmpelse, ender de samlede ressourcer ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på 108,35 millioner kroner i perioden 2015-2018. Det er det hidtil højeste beløb til menneskehandelsbekæmpelse i Danmark.

”Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at retsforfølge bagmændene, så de ikke bliver ved med at gennemføre deres ækle forretninger, men også, at vi er opmærksomme på, at menneskehandlen skifter ansigt hele tiden,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V).

Satspuljemidlerne til menneskehandelsbekæmpelse fordeler sig på en række indsatsområder. Blandt andet ønsker man at styrke indsatsen for at bekæmpe menneskehandel af mindreårige i asylsystemet.

”Vi får indikationer om, at menneskehandlere bruger vores asylsystem til at rekruttere særligt mindreårige til både prostitution og kriminalitet, eller simpelthen decideret bruger asylsystemet til at handle mennesker hertil. Det er nogle tendenser, vi også hører om fra andre lande og er nødt til at være mere opmærksomme på. Vi skal ikke understøtte, at menneskehandlere i ly af flygtningekrisen bruger vores asylsystem til at udvide deres lukrative forretninger,” siger Ellen Trane Nørby.

Center mod Menneskehandel oplyser, at en stor del af de mindreårige, som af danske myndigheder er blevet vurderet som handlede siden 2007, er man kommet i kontakt med via asylsystemet.

Blandt de typer af menneskehandel, som de mindreårige har været udsat for, er strafbare handlinger som tyveri og prostitution. Udnyttelsen af mindreårige asylansøgere finder primært sted undervejs på rejsen fra hjemlandet til Danmark, men i et noget mindre omfang er der også tilfælde af udnyttelse i Danmark.

Der vil ifølge Ellen Trane Nørby blive foretaget en evaluering af effekten af de menneskehandelsbekæmpende indsatser.

Satspuljemidlerne findes ved den automatiske regulering af overførselsindkomsterne, der hvert år stiger en smule mindre end lønningerne. Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten, der er modstandere af finansieringsmodellen for satspuljemidlerne, er med i aftalen.

Enhedslistens socialordfører og politiske ordfører, Pernille Skipper, kalder det vigtigt at fortsætte indsatsen mod menneskehandel, men mener, at indsatsen kræver en mere ”stabil finansiering, end satspuljen tillader”.