Prøv avisen

Mindre frygt, når mor er i nærheden

For at mildne lammets frygt- og smertefølelse i forbindelse med stressende behandling som for eksempel øremærkning, bør moderfår og lam have nær kontakt med hinanden under behandlingen," viser en undersøgelse. Foto: .

Moderfåret spiller en vigtig rolle for at dæmpe frygt og smerte hos lammene

Hos får er bindingen mellem moderen og hendes afkom af stor betydning for lammets overlevelse, udvikling og generelle velfærd.

Det er veldokumenteret, hvordan relationen mellem et moderfår og hendes afkom påvirker lammets overlevelse, men man ved meget lidt om, hvad denne relation har at sige for, hvordan lammet oplever forskellige negative faktorer i miljøet.

LÆS OGSÅ: Dyreværnsfolk: Bibelen viser ikke respekt for dyr

Ifølge Sophie Hild, der netop har forsvaret doktor-disputatsen "Mother-young relationship in sheep and lambs' response to adverse events" ved Norges Veterinærhøjskole, kan fosteret mærke stress via fysiologiske påvirkninger fra moderen under graviditeten. Efter fødslen kan for eksempel sygdom virke stressende for lammet. Det skriver det norske forskningssite forskning.no.

Senere i livet vil lammet komme til at opleve smerte ved for eksempel øremærkning og kastrering. Dette er oplevelser, som reducerer lammets velfærd, og som kan have langvarige negative effekter.

For at dokumentere, hvorvidt et moderfår er i stand til at reducere lammets ubehag ved negative oplevelser, gennemførte Sophie Hild tre forskellige forsøg, hvor hun udsatte lammet for hændelser, som ofte forekommer i et produktionsmiljø.

I det første forsøg undersøgte hun hypotesen om, at moderens adfærd og den fysiske nærhed mellem mor og lam vil kunne reducere lammets smertesensivitet over for varme.

"Vi fandt ud af, at fysisk nærhed mellem moderfåret og lammet og samtidig hvile reducerer lammets sensitivitet over for varme," siger Sophie Hild.

I et andet forsøg blev lammet udsat for forskellige situationer med smerte og stress for at undersøge, om moderfåret ville genkende dette og udvise en adfærd, som kunne mildne lammets ubehag.

"Moderfåret opfattede, at lammet ændrede adfærd under smertepåvirkningen," siger Hild.

I sit sidste forsøg undersøgte Hild om stresspåvirkning i fosterlivet kunne påvirke moderens og lammets relation ved fødslen.

Det viste sig, at får, som var usat for negative miljøpåvirkninger sent i drægtighedsperioden forsøgte at dæmpe den negative effekt af dette ved at give lammene ekstra kropspleje i forbindelse med fødslen.

Moderfåret påvirkede også sine lam til at være mere frygtsomme og på vagt i situationer, som fremkalder frygt. Da lammene var en måned gamle, viste de alle en højere grad af frygt ved menneskers nærvær og ved uventede hændelser.

Resultaterne antyder, at moderfåret spiller en vigtig rolle, når det gælder om at reducere ubehag hos lammet og om at vænne afkommet til ubehagelige oplevelser.

"For at mildne lammets frygt- og smertefølelse i forbindelse med stressende behandling som for eksempel øremærkning, bør moderfår og lam have nær kontakt med hinanden under behandlingen," siger Sophie Hild.

"Vi anbefaler også, at fåreavleren lægger det sådan til rette, at moderfåret oplever mindst muligt stress i drægtighedsperioden for at undgå øget frygtsomhed hos lammene, som skal fødes, da frygtsomme lam er vanskeligere at have med at gøre, siger hun.

madsen@k.dk