Prøv avisen

Mindretalsdanskere skal forbedre integrationen

- Der er mange paralleller at drage mellem de to grupper, og den erfaringsudveksling, der nu er i gang, er særlig vigtig i en tid med stor identitetssøgning, siger integrationskonsulent Esma Birdi. - Foto: Jens Nørgaard Larsen

Unge fra det danske mindretal i Sydslesvig skal skabe bedre møde mellem kulturerne i Danmark

En helt ny metode bliver nu taget i brug for at forbedre integrationen i Danmark. Unge fra grænselandet, der er vokset op med både dansk og tysk kultur, skal vise indvandrerne, at det kan være en ressource og ikke et problem at være flerkulturel. Og de skal samtidig vise etniske danskere, at man kan være dansk på mange måder.

Læs også: At være dansk er jo mange ting

Det er Grænseforeningen, der har taget initiativ til at udpege en gruppe "kulturmødeambassadører", som på 75 kulturmøder i hele landet skal fortælle om egne erfaringer og sætte danskheden til diskussion blandt unge. Leder af kampagnen, der løber frem til maj 2011, er Nina Hammerich, og hun forventer et stormløb mod mange fordomme – både over for indvandrere og over for det danske mindretal.

– Vi har en meget indadvendt kultur i Danmark, og der er noget at lære af det opgør med enten- eller kulturen i grænselandet, som for de fleste unge dér er et overstået kapitel. Fordi de er en anden slags mindretal, kan unge i Danmark måske endda lære noget nyt om, hvor svært det er at være indvandrer i Danmark og indse, at det at være flerkulturel i stigende grad bliver en ressource, siger hun.

I Institut for Grænseregionsforskning kalder institutleder Elisabeth Vestergaard initiativet for unikt og ser det som udtryk for markante bevægelser i det danske mindretals selvforståelse. Og hun har store forventninger til effekten af de unge ambassadører:

– Marginaliserede indvandrere føler ofte, at de må vælge kultur, men nu kan de se, at man kan være loyal over for to kulturer, uden det er en konflikt, men tværtimod en berigelse. Og for de etniske danskere kan ambassadørerne sætte stort spørgsmålstegn ved, om de fjendebilleder af de flerkulturelle, der ofte bliver tegnet, er tegnet rigtigt.

Selvstændig integrationskonsulent Esma Birdi er også meget positiv over for kampagnen, der kan vise indvandrerne, at der også findes mindretal blandt danskerne selv.

– Der er mange paralleller at drage mellem de to grupper, og den erfaringsudveksling, der nu er i gang, er særlig vigtig i en tid med stor identitetssøgning, siger hun.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk