Minister for kulturelle øretæver

Ifølge iagttagere er der lang tradition for, at kulturministre skældes huden fuld. Men Carina Christensen (K) er den første, der kritiseres for slet ikke at ville noget

Modvind er et livsvilkår for en kulturminister; således også for Carina Christensen (K). -
Modvind er et livsvilkår for en kulturminister; således også for Carina Christensen (K). -. Foto: Christian Als Denmark.

Julius Bomholt (S) blev angrebet for at ødsle med skatteborgernes penge. Niels Matthiasen (S) blev angrebet for at favorisere vennerne og forfladige kulturen. Jytte Hilden (S) blev angrebet for at være uvidende og skandaløs. Og Brian Mikkelsen (K) blev angrebet for nedskæringer og manglende lydhørhed. Men Carina Christensen (K) er den første kulturminister, som er blevet angrebet for slet ikke at ville noget.

Hvis man kaster et blik bagud på Kulturministeriets 48-årige historie og de 16 politikere, der har beklædt ministerposten, står det klart, at posten har tradition for at være øretævernes holdeplads.

Alligevel er der noget særligt ved den kritik af den siddende minister, Carina Christensen (K), som en lang række politikere og kulturpersonligheder fra begge politiske fløje i går udtrykte i dagbladet Information. Avisen havde fyldt forsiden med et foto af ministeren og overskriften "Visionsløs".

- Tidligere ministre har haft et kultursyn, som kritikere kunne være enig eller uenig i. Nu går kritikken på, at der slet ikke er et kultursyn, siger Jens Engberg, professor ved Aarhus Universitet og forfatter til trebindsværket "Magten og kulturen" om dansk kulturpolitiks historie.

- Indtil Brian Mikkelsen var det normalt, at ministerposten blev tildelt mennesker, der i forvejen havde gjort sig bemærket som kulturpersonligheder. Det er ikke tilfældet med de to seneste, som dermed mere fremstår som forvaltere, der skal holde kulturen i økonomisk stramme tøjler, tilføjer han.

Ifølge Jens Engberg har de fleste af kulturministrene haft et "højskolepræg" i deres kultursyn. Og det gælder ikke kun folk som Bodil Koch, Ole Vig Jensen, Grethe Rostbøll og Ebbe Lundgaard, der levede deres liv tæt på højskolebevægelsen.

- De eneste, der ikke har været højskolemennesker, er de to seneste ministre og Jytte Hilden. Men Jytte Hilden er ikke kulturløs, hun har bare et andet kultursyn, siger han.

Der er ingen tvivl om, at bølgerne gik højt i Hildens ministertid i 1990'erne. Da hun i et interview udtalte, at kultur også omfatter "sport, porno, mågestel og morgenbajere", kaldte Morgenavisen Jyllands-Postens lederskribent hende "en skandale". Og hendes egen partifælle Søren Hansen udtalte også skarp kritik: "Det kan man altså ikke".

Også Brian Mikkelsen har været i modvind hos sit eget bagland. For eksempel hos den konservative professor Ditlev Tamm, som i 2002 gik i krig mod ministerens plan om at flytte Det Kongelige Bibliotek til provinsen. Og Gyldendal-direktør Johannes Riis, der også er kendt som borgerlig, rasede samme år over en minister, der af sparehensyn var ved at sætte den nationale kulturarv over styr. Begge hører i øvrigt også til blandt Carina Christensens aktuelle kritikere.

Ifølge Hans Hauge, lektor ved Aarhus Universitet og erklæret borgerlig debattør, er det alligevel slående, at den nuværende minister kritiseres fra alle sider. Tilmed Dansk Folkeparti, som var godt tilfredse med Brian Mikkelsen.

- Man kan mene om Brian Mikkelsen, hvad man vil, men han havde nogle synspunkter, som var tydeligt konservative. For eksempel at vi skulle have en kulturkanon. Problemet med Carina Christensen er, at hun lige så godt kunne være radikal, siger han og uddyber:

- Et konservativt kultursyn går ud på, at man ønsker at bevare noget, der er værdifuldt, og som ellers vil gå tabt. Ministeren havde en oplagt mulighed for at markere sig som konservativ ved at sige fra, da den socialdemokratiske kulturordfører Mogens Jensen for nylig foreslog, at rock- og popmusikken skulle have støtte. Men det gjorde kun ikke.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk