Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Minister skaber tvivl om kulturkanon

Flere af kanonprojektets medlemmer føler, at de er blevet spændt for en politisk vogn med kulturminister Brian Mikkelsens (K) sammenkædning af kulturkamp og kanon. Nu skal vi heller ikke være pivede, lyder det fra andre medlemmer

Hvad vil kulturminister Brian Mikkelsen (K) med sin kulturkanon? Vil han tilbyde offentligheden et overblik over den danske kulturarvs væsentligste værker? Eller skal den i virkeligheden bruges som den"vaccine mod udemokratiske strømninger", som ministeren forleden talte om ved de konservatives landsråd?

Det er det spørgsmål, som de 35 medlemmer af kanon-projektets syv udvalg nu vil have et svar på.

For selv om kulturministeren i går eftermiddags trak i land og understregede, at hans udtalelser fra landsrådet om fundamentalisme intet har at gøre med kanon-projektet, er der stadig utilfredshed blandt medlemmerne.

Det gælder blandt andre Erik A. Nielsen, der er professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet og medlem af kanonudvalget for litteratur.

– Da jeg sagde ja til at deltage i hele dette arbejde, var det blandt andet, fordi der i udvalgene var sikret en politisk balance og bredde. I mit eget udvalg sidder for eksempel den borgerlige Claes Kastholm, mens jeg selv hører til på den anden fløj. Men nu føler jeg, at vores arbejde er blevet politisk kompromitteret, siger Erik A. Nielsen og henviser til, at kanon-projektet er nået ind i sin sidste og afgørende fase.

– Kulturministeren foretager en sammenkobling mellem indvandrerdebatten og vores arbejde, ganske få måneder før vi skal præsentere den færdige kanon. Nu er der pludselig skabt en anden dagsorden, end den vi som medlemmer accepterede i begyndelsen, siger Erik A. Nielsen, som derfor vil have en snak med ministeren selv, før han beslutter sig for, om han skal forlade kanon-arbejdet.

– Jeg er faktisk ikke overbevist endnu. Jeg har svært ved at tolke ministerens udtalelser som andet, end at kanon-projektet nu skal bruges til at stigmatisere en i forvejen udsat befolkningsgruppe. Men jeg vil gerne høre, hvad han selv siger og så derefter træffe en beslutning, siger Erik A. Nielsen.

Per Erik Veng, chef for Danmarks Radios Symfoniorkester og formand for kanon-udvalget for musik, er også i tvivl om sin fremtidige rolle i kanon-arbejdet.

– Som chef i Danmarks Radio har jeg en forpligtelse til at være upartisk, uafhængig og troværdig. Når ministeren nu kæder kanon'en så tæt sammen med en kritik af bestemte etniske og religøse grupper, lægger han en politisk dagsorden ind over, som jeg hverken kan eller vil deltage i. Derfor vil jeg også gerne tale med ministeren, så jeg ved, hvad han egentligt mente med sine udtalelser, siger Per Erik Veng.

Mindre bekymret er Merete Ahnfeldt-Mollerup, lektor ved Center for Designforskning og formand for kanon-udvalget for kunsthåndværk og desin.

– Jeg synes faktisk, at nogle af de andre er lidt pivede. Brian Mikkelsens udtalelser er ikke smarte, og jeg havde da også gerne været dem foruden. Men jeg vidste samtidig fra begyndelsen af det her projekt, at ministeren og jeg har hvert vores politiske ståsted. Jeg regnede da også med, at han på et eller andet tidspunkt i forløbet ville sige noget, som jeg ikke er enig i, og det har han så gjort nu. Men for mig at se ødelægger det ikke selve kanon-projektet, som ministeren jo ikke har mulighed for at blande sig i, siger Merete Ahnfeldt-Mollerup.

Samme holdning har billedhuggeren Hein Heinsen, formand for kanonudvalget for billedkunst.

– Det gode ved det her projekt er jo, at vi finder nogle værker, som rækker både ud over nationalstaten og vores aktuelle tid, ligesom de vil overleve både kulturminister Brian Mikkelsen og kommende kulturministre. Derfor er jeg ikke bekymret over, at der lige nu er lidt polemik. Jeg synes heller ikke, at udtalelserne gavner noget. Men på den anden side tror jeg nu heller ikke, at de får nogen betydning på længere sigt, siger Hein Heinsen.

Professor Finn Hauberg-Mortensen, som er formand for kanonudvalget for litteratur og konstitueret institutleder ved Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet, tror heller ikke, at sagen får konsekvenser for den færdige kanon.

– Nu har ministeren jo trukket sine udtalelser tilbage, og selv om der formentlig vil komme lidt politisk diskussion, tror jeg sagtens, at folk kan se på kanon-projektet i det lys, det var tænkt fra starten, siger Finn Hauberg-Mortensen.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk