Minister venter mere forskning i kræftbehandlingen af ældre

Medicinalindustrien vil interessere sig mere for ældre og kræft, da antallet af ældre stiger, mener sundhedsministeren

Kræftbehandlingen af ældre er forbedret gennem de senere år - og bliver stadig bedre i takt med, at der kommer flere ældre. Det mener sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der derfor heller ikke ser en grund til at handle politisk i forhold til problemer med, at ældre bliver diskrimineret i kræftbehandlingen.

Udmeldingen kommer efter Kristeligt Dagblads artikler om, at ældre over 70 år i mange tilfælde bliver udelukket fra behandlingen på grund af lægers fordomme om, hvad ældre kan tåle. Det viser en ph.d.-afhandling fra Lunds Universitet om ældre kræftpatienters livskvalitet.

- Vurderingen kan imidlertid ikke afhænge af alderen i år, men af den enkelte patients tilstand. Jeg hæfter mig derfor ved, at Niels Holm (formanden for de danske kræftlæger, red.) bemærker, at holdningen til ældre har ændret sig i sundhedsvæsenet, og at lægerne netop bestræber sig på ikke at kigge på dåbsattesten, men derimod den fysiske form og almene tilstand, skriver Lars Løkke Rasmussen i sit svar til et spørgsmål fra kristendemokraternes Tove Videbæk.

Ifølge sygeplejerske cand.cur. Bente Appel Esbensen, der står bag ph.d.'en, har det været udbredt, at ældre over 70 år ikke indgik i såkaldt protokollerede forsøg. En meget udbredt behandlingsform, hvor man forsøgsvis finder den rette behandling til hver enkelt patient. Men udelukkelsen baserer sig ifølge Bente Appel Esbensen ikke på viden om patientens tilstand.

– Jeg synes, at det er vigtigt, at man opbygger systematisk viden og erfaring om ældre og kræft, så det ikke bliver afhængigt af den enkelte læge på det enkelte sted, siger hun.

Hjælpen i form af forskning er dog på vej, forudser Lars Løkke Rasmussen:

– En endnu større andel af kræftpatienterne i fremtiden vil være ældre, og de vil forvente den samme behandling som yngre patienter, skriver han.

- Jeg tror, at der både blandt forskere og for eksempel medicinalindustrien vil være en stigende vilje til at iværksætte relevant forskning i behandlingstilbud, som også kommer ældre patienter til gode.

I de senere år har nye og mildere former for behandling, de såkaldte "smart drugs", kunnet supplere eller erstatte kemoterapi. Udviklingen betyder, at flere ældre tilbydes behandling.

– Der er nogle ældre, som vil blive tilbudt behandling, som jævnaldrende for 5-10 år siden ikke fik. Simpelthen fordi vi har fået bedre metoder, siger overlæge på onkologisk afdeling på Roskilde Hospital, Svend Ottesen, der også er lægelig konsulent i Sammenslutningen Af Kræftafdelinger. Men behandlingen af ældre er stadig langt fra optimal, mener han.

– Det er meget forskelligt fra læge til læge, hvordan man vurderer patienten og sygdommen. Jeg vil ikke kunne afvise, at der er nogle ældre, der alene på grund af alder ikke får tilbudt behandling.

I midten af oktober holder den internationale organisation for ældre og kræft, SIOG, konference i USA. Her mødes lægefaglige eksperter for blandt andet at diskutere, hvordan behandlingen af ældres kræft kan blive så god som muligt.

bindslev@kristeligt-dagblad.dk