Prøv avisen

Minister vil have udsattes historie frem i lyset

Socialminister Benedikte Kjær (K) vil med udgangspunkt i Kristeligt Dagblads artikler om åndssvageforsorgen have de udsattes historie frem i lyset. Foto: .

Socialminister Benedikte Kiær (K) vil have fortidens nedværdigende behandling af udsatte grupper som åndssvage gransket. Landsforeningen LEV håber, at arbejdet kan komme hurtigt i gang

Udviklingshæmmede, børnehjemsbørn, psykisk syge og andre svage grupper, der har været udsat for tvang, vold og lægelige eksperimenter, skal have deres historie frem. Det bebudede socialminister Benedikte Kiær (K) i går i Folketingets Socialudvalg.

"Det er vigtigt, at fortiden ikke går i nutidens glemmekasse," sagde ministeren.

Med udgangspunkt i Kristeligt Dagblads artikler om Åndssvageforsorgen fra 1959 til 1980 var ministeren kaldt i samråd af Socialdemokraterne med ønske om en tilbundsgående undersøgelse af perioden. Men ministeren ønskede at udvide projektet til også at omfatte andre udsatte grupper:

"Der er flere grupper, som sidder tilbage med ubehagelige oplevelser fra fortiden. Jeg ønsker, at også deres historie skal bevares, dokumenteres og formidles."

Socialministeren havde ikke et færdigt projekt med til mødet, men foreslog, at projektet skulle opsamle eksisterende viden, herunder øjenvidneberetninger, og samtidig vurdere, om der er brug for yderligere undersøgelser. Desuden lagde hun op til en formidlingsindsats blandt andet over for børn og unge.

Oppositionen var glædeligt overrasket:

"Det her er jo en kæmpe indrømmelse. I alle de år, jeg har været socialordfører, har vi stillet spørgsmål til skiftende socialministre i lignende sager, hvor undersøgelser altid er blevet afvist. Men nu rykker vi fremad, så nogle af de her ting kan komme ud i lyset," sagde Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksen.

Også Sytter Kristensen, formand for landsforeningen for udviklingshæmmede og pårørende, LEV, er positiv:

"Det eneste, jeg kan frygte, er, at det med så stort et projekt bliver trukket i langdrag. Ikke mindst hvis man ønsker at tale med nulevende øjenvidner, som måske pludselig ikke er mere," siger hun.

vaaben@k.dk

LÆS MERE |k.dk/aandssvage