Prøv avisen

Minister vil undersøge bigami i Danmark

Karen Jespersen vil undersøge, om der findes flerkoneri blandt indvandrere i Danmark. Forskere siger, at det forekommer, men i et yderst begrænset omfang. - Foto: .

Karen Jespersen vil undersøge, om der findes flerkoneri blandt indvandrere i Danmark. Forskere siger, at det forekommer, men i et yderst begrænset omfang

Velfærds- og ligestillingsminister Karen Jespersen (V) sætter nu gang i en undersøgelse, der skal vise, om der blandt indvandrere i Danmark findes mænd, som i det skjulte holder sig mere end en enkelt kone.

Det sker, efter at Kristeligt Dagblad har beskrevet, hvordan den irakiske tolk, som kom til landet i juli sidste år, i dag lever sammen med sine to koner med to parallelle husholdninger på det offentliges regning.

Sagen er blot det seneste eksempel på det kvindesyn, som en gruppe reaktionære personer med indvandrerbaggrund forsøger at introducere i Danmark. Det er et undertrykkende kvindesyn, som er grundlæggende forskelligt fra vores principper om ligestilling. Derfor må vi undersøge, hvor og hvordan det her foregår, så vi kan sætte en stopper for den diskriminerende praksis, siger Karen Jespersen.

Hun har valgt at øremærke en del af de satspuljepenge, som tidligere er afsat til en generel kortlægning af indvandrerkvinders forhold i Danmark, til en målrettet undersøgelse af omfanget af flerkoneri herhjemme.

Og der er faktisk noget at komme efter, lyder det fra blandt andre seniorforsker Garbi Schmidt ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Hun fortæller, at der i nogle indvandrerkredse findes eksempler på ægteskabslignende ordninger, som involverer en mand og to eller flere kvinder. Hun understreger dog samtidig, at det foregår i meget lukkede miljøer og i et yderst begrænset omfang.

Det samme siger kultursociolog ved Roskilde Universitetscenter Connie Carøe Christiansen. Hun tilføjer, at en del af disse forhold i realiteten er skilsmisser, hvor man har undladt en juridisk separation, fordi det i mange kulturer betyder en forringelse af den fravalgte hustrus status.

Også Connie Carøe Christiansen understreger, at flerkoneriet er et begrænset fænomen herhjemme.

Ifølge Karen Jespersen er antallet dog knap så vigtigt som det signal, det sender, at man i Danmark kan slippe af sted med bigami.

Når en mand den irakiske tolk kan udtrykke forundring over, at han ikke uden videre kan fortsætte sit liv med to koner i et land som Danmark, så må man jo desværre gå ud fra, at andre kan have den samme misopfattelse, siger ligestillingsministeren.

Den udlægning er Garbi Schmidt dog fuldstændig uenig i.

De mennesker, der har indgået den form for samliv, er udmærket klar over, at det er forbudt og meget ildeset i Danmark. De går derfor stille med dørene og holder forholdet skjult. Netop derfor vil det være utrolig vanskeligt at indsamle oplysninger. Når man sammenholder det med, at der altså kun er tale om en meget lille gruppe, som lever med, hvad man kan kalde en form for flerkoneri, så kan det være, man burde overveje, om det giver mening at bruge forskningsmidler på dette område, siger seniorforskeren.

bech-jessen@kristeligt-dagblad.dk