Ministre lover hjælp til soldaterveteraner

Tusindvis af danske krigsveteraner kæmper med psykiske mén efter udsendelse, og i går lagde både beskæftig-elsesminister Mette Frederiksen (S) og forsvarminister Nick Hækkerup (S) op til, at veteranerne skal have hjælp

Forsvarsminister Nick Hækkerup og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lægger op til, at soldaterveteraner skal have mere hjælp.
Forsvarsminister Nick Hækkerup og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen lægger op til, at soldaterveteraner skal have mere hjælp. Foto: Keld Navntoft.

Danske soldaterveteraner, som har været udsendt til Balkan, Irak, Afghanistan og andre steder i verden, kan med rette forvente, at den danske stat fremover tager bedre hånd om dem, end tilfældet har været hidtil.

Sådan lød det fra både beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og forsvarsminister Nick Hækkerup (S) på det halvanden time lange samråd, som i går fandt sted i Folketingets Forsvarsudvalg.

LÆS OGSÅ: Veteraner kæmper for erstatning for psykiske mén

Meldingen faldt sammen med, at statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) tidligere på dagen bebudede, at de sidste danske soldater trækkes hjem fra Afghanistan til august.

Anledningen til samrådet var de seneste mange måneders debat om, hvorvidt veteraner med psykiske sygdomme som PTSD har ret til arbejdsskadeerstatning efter en udsendelse, hvis de ikke har søgt hjælp i løbet af de første seks måneder efter hjemkomsten. Som reglerne i øjeblikket er hos Arbejdsskadestyrelsen, kan veteranerne ikke få erstatning.

Men en sundhedsfaglig ekspertgruppe nedsat af Beskæftigelsesministeriet gennemgår netop nu al viden inden for området, hvilket resulterer i en rapport med anbefalinger, som udkommer i juni. Og bedømt på ministrenes holdning på samrådet er der ændringer på vej.

Jeg kan konstatere, at der er soldater, som er invaliderede på krop og sjæl, som er overbeviste om, at det er krigens skyld, og som ikke kan få anerkendt deres sygdom som en arbejdsskade. Det skal vi have håndteret, og hvis de nuværende regler bliver lavet om, vil alle gamle sager blive genoptaget, sagde Mette Frederiksen.

Forsvarsminister Nick Hækkerup erklærede sig enig.

Soldaterne er udsendt af den danske stat, så vi skal sørge for, at de har ordentlige vilkår, når de vender hjem. De rammer har regeringen og Folketinget et ansvar for, og selvom der er smalhals i dansk økonomi, og vi ikke skal rutte med pengene, kan veteranerne forvente, at vi gør vores indsats.

I efteråret viste en omfattende undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, at flere end 4300 af de cirka 26.000 danske soldater, som siden 1990erne har været udsendt, kæmper med psykiske problemer eller stofmisbrug. Og på gårsdagens samråd var særligt Mette Frederiksen klar i mælet om, at hendes ministerium tager de psykisk sårede veteraner alvorligt.

Vi anerkender, at vi ikke har gjort det godt nok i de år, der er gået vores ansigt forbi. Det er påfaldende, at vi stadig diskuterer forholdene for de mænd og kvinder, som vi udsendte til Balkan det er godt nok mange år siden. Derfor er det godt, at vi er nået til en bred politisk erkendelse af, at der er et problem, som vi skal gøre noget ved, sagde hun.

Beskæftigelsesministeren erkendte også, at der findes nye undersøgelser, der viser, at debutsymptomer på PTSD godt kan forekomme senere end seks måneder efter den traumatiserende hændelse. Derfor er det sandsynligt, at der vil komme ændringer for veteranerne, når ministeriets rapport foreligger til juni. Enten gennem bekendtgørelser eller lovændringer.

Når udredningen er færdig, er det aftalt i forsvarsforligskredsen, at vi skal drøfte, hvordan vi anerkender veteraners PTSD og psykiske skader. Forsvarsforligspartierne har givet hinanden håndslag på at håndtere veteranernes situation bedre, end vi gør i dag, sagde hun.