Prøv avisen

Mirakuløs helbredelse skal undersøges

To patientforeninger er gået på jagt efter uforklarlige historier om mennesker, der er blevet helbredt for uhelbredelig sygdom efter alternativ behandling

To af de største danske patientforeninger – Kræftens Bekæmpelse og Scleroseforeningen – er begyndt at indsamle beretninger om alvorligt syge mennesker, der er blevet helbredt på uforklarlig vis af alternativ behandling.

Miraklerne – som lægerne kalder for "exceptionelle sygdomsforløb" – skal studeres nærmere i håbet om at skelne fup fra fakta og om nødvendigt gøre op med myterne. Men også i forsøget på at finde mulige fællestræk, som lægevidenskaben kan forske nærmere i, forklarer sociolog Laila Launsø.

– Stadig flere mennesker opsøger alternative behandlere for at få hjælp. Og vi ved, at der er nogle fantastiske historier imellem. Men det store spørgsmål er, hvad der egentlig er afgørende for, at nogle patienter klarer sig markant bedre end andre. Og det er det, vi håber at

skabe et overblik over med dette registerprojekt, siger hun.

Laila Launsø er faglig leder på projektet "Registrering af exceptionelle sygdomsforløb i Skandinavien" på Tromsø Universitet i Norge.

Her har et forskerhold de seneste to år opbygget et register over exceptionelle sygdomsforløb, og siden sommeren har de også modtaget historier fra de danske patientforeninger Scleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Registeret tæller nu mere end 200 henvendelser, som bliver nøje gennemgået af læger for at sikre, at der virkelig er tale om tilfælde, der ikke kan forklares ud fra traditionel, lægefaglig viden.

Herudfra skal læger og sociologer bestemme, hvad der er grundlag for at forske videre i, forklarer Laila Launsø.

– Stadig flere læger i Skandinavien er meget interesserede i at vide, hvad der virkelig virker blandt de alternative behandlingsformer. Ingen har endnu kunnet bevise, at en enkeltstående behandling kan være afgørende, men måske kan vi nu kortlægge nogle mere komplekse sammenhænge, som kan hjælpe kroniske og alvorligt syge mennesker, siger hun.

I Kræftens Bekæmpelse har man endnu blot sendt fire historier til Norge, men opfordrer flere kræftpatienter til at melde sig, hvis de har oplevet noget usædvanligt. Foreningen håber på, at den ny forskning kan give et bedre grundlag for rådgivning.

– Det her er en oplagt måde at sætte fokus på de små mirakler, der finder sted. Men også for endegyldigt at afskrive visse behandlingsformer. Der er jo som regel tale om enkeltstående tilfælde, som er nemme at afskrive som tilfældigheder. Men måske er der nogle fællesnævnere, der kan gøre det nemmere for os at rådgive andre kræftpatienter i fremtiden, så de ikke bare er overladt til sig selv, siger Inger Lise

Egholm fra Kræftens Bekæmpelse.

henriksen@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Danmark