Prøv avisen

Missionen på Jagtvej

Ideologien og værdisættet er forskelligt, men det glødende, inderlige engagement og følelsen af at stå i opposition har Ungdomshusets og Faderhusets tilhængere til fælles. Her sørger en ung autonom over nedrivningen af ejendommen på Jagtvej 69. -- Foto: Scanpix.

Hvor de autonome engang holdt til, skal der nu skabes en café med kirkelige og kulturelle aktiviteter. Ifølge iagttagere er formålet nu at frelse sjæle på Nørrebro

Kontrasten er til at få øje på. Hvor der var anarki, høj punkmusik, pandekager på gulvet og unge sortklædte autonome, skal der nu være orden og pæn café med kirkelige og kulturelle aktiviteter for stilbevidste københavnere.

Adressen Jagtvej 69, 2200 København N, skifter fra at have været Ungdomshus for utilpassede unge til at skulle være platform for Faderhusets kombinerede charmeoffensiv og missionsvirksomhed.

Men en enkelt lighed springer også i øjnene, hvis man sammenligner kredsen bag Ungdomshuset med kredsen bag Faderhuset. I begge tilfælde er der tale om en gruppe, der har et stærkt sammenhold indadtil, og at dette sammenhold i høj grad bygger på, at man ser sig i klar opposition til verden udenfor.

Sådan lyder vurderingen fra to eksperter, efter at Faderhuset i mandags offentliggjorde sine planer om at beholde grunden på Jagtvej med det formål at åbne en form for folkeligt kulturhus på stedet.

– Jeg kunne sagtens forestille mig, at det skal være en slags missionssted. Måske både en kirke og en cafe, siger cand.theol. Tom Thygesen Frederiksen fra Dialogcentret, der er en kristen organisation, der følger nye religioners udbredelse i Danmark.

Han vurderer, at hensigten er, at Faderhuset via det nye hus kan skaffe sig et mere folkeligt og ungdommeligt image.

– Huset skal være en sluse ind i systemet. Jeg ved ikke, om det kan fungere på Nørrebro, men huset skal meget vel stå som et symbol på imødekommenhed frem for det mere lukkede forum, de har været kendt for, siger han.

Religionshistoriker ph.d. Britt Istoft fra Syddansk Universitet, som også har beskæftiget sig med Faderhuset, vurderer tilsvarende, at hele formålet med at købe Ungdomshuset og rive det ned har været at bekæmpe, hvad man ser som sataniske kræfter og skabe en platform for mission.

– Faderhusets leder, Ruth Evensen, ser tydeligvis sig selv som en slags profet, og hun har flere gange fortalt, hvordan det kom til hende som en åbenbaring fra Gud, at Faderhuset skulle købe Ungdomshuset. Formålet har aldrig været at tjene penge, men at frelse sjæle og at markere sig i offentligheden, vurderer Britt Istoft.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Ruth Evensen selv, men hun har over for Ritzau betonet, at købet af Jagtvej 69 ikke bare var en investering. Faderhuset havde helst beholdt Ungdomshuset, men det var i så dårlig forfatning, at det var nødvendigt at rive det ned og bygge et nyt.

Historien om Faderhuset går tilbage til 1990, da bevægelsen blev grundlagt af ægteparret Knut og Ruth Evensen. I begyndelsen var Knut lederen, og dengang lå bevægelsens fokus især på socialt udsatte unge, men Faderhuset foretog en radikalisering, da Ruth Evensen i 1998 overtog ledelsen, oplyser Tom Thygesen Frederiksen.

Han tilføjer, at Dialogcenteret har været i kontakt med mennesker, der er blevet truet med Helvede af Faderhusets ledelse. Andre fortæller, hvordan de har lært at se mennesker i deres omgivelser som enten engle eller djævle, hvilket gør det vanskeligt at have kontakt med mennesker uden for den kreds på omkring 120 personer, der hører til Faderhuset.

– Ruth Evensen har et specielt verdensbillede, der er meget sort-hvidt. Hun mener, der er dæmoner, der styrer de unge, og at de unge skal reddes eller fordrives. Det er en meget eksalteret form for kristendom, konstaterer Tom Thygesen Frederiksen, som vurderer, at sammenholdet internt i bevægelsen er blevet styrket af den hårde kamp om Ungdomshuset.

Britt Istoft tilføjer, at Faderhuset er en karismatisk frikirke, som er stærkt inspireret af forskellige amerikanske vækkelsesbevægelser.

– Blandt andet bygger Faderhuset på den såkaldte fremgangsteologi, hvis tankegang er, at tro giver fremgang, og at det sataniske skal uddrives. Ruth Evensen opfatter sig selv som en slags profet eller talerør for det guddommelige, og gruppen sammenligner sig med den kristne urmenighed og ser sig i stærk opposition til alle udenfor, siger hun.

På den baggrund kan det virke overraskende, at gruppen vil holde åbent kulturhus for københavnerne, men Britt Istoft minder om, at de tidligere har arbejdet med gademission og væresteder, etableret friskolen Samuelskolen og samarbejdet med prædikanten Moses Hansen.

Men Faderhuset er ikke kun en frikirke, det er også en virksomhed med en række underselskaber. Køberen af Jagtvej 69 er Human A/S, som Faderhuset har opkøbt. Og i nyere tid har har Faderhuset oprettet flere andre selskaber, blandt andet Cyrus Development, som ifølge direktøren, Agner Dalgaard, arbejder med køb og salg af fast ejendom med henblik på at skaffe profit.

– Pengene går til humanitære projekter i den tredje verden, for eksempel et børnehjem i Indien og et kirkebyggeri på Sri Lanka, fortæller Agner Dalgaard, som tilføjer, at Cyrus Development opererer over det meste af landet, men at forskellen på hans selskab og Human A/S er, at Human A/S ikke går efter at skabe profit.

– Købet af Ungdomshuset har et andet formål end de ejendomshandler, jeg står for. Målet er ikke at skabe profit, siger Agner Dalgaard.

Selvom han har været medlem af Faderhuset i mange år, synes han ikke, at han er den rette til at fortælle, præcist hvad planen er med grunden på Jagtvej, men han lægger afstand til historien om, at ideen om at købe Ungdomshuset i 2001 kom som en åbenbaring om at uddrive de autonome, der på et banner ironisk havde præsenteret sig selv som "voldspsykopater fra helvede".

– Det var ikke hellig harme, der lå bag. Det var mere en inspiration svarende til en tanke, man kan få, hvis man ser en reklame på TV 2, forklarer han.

Uanset hvad der lå bag, blev konsekvensen, at Ungdomshuset blev til Faderhuset, og at de anarkistiske punkere måtte vige for de missionerende karismatikere.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

thuesen@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

FADERHUS I 17 ÅR

**Grundlagt i 1990 af Knut og Ruth Evensen, der siden 1970'erne har været aktive i kristent arbejde, blandt andet Unge Kristne og Kristent center i København.

**Ledelsen er inspireret af Trosbevægelsen, der forkynder, at den rigtige tro på Gud giver fremgang i livet materielt som helbredsmæssigt.

**I 1994 startede ægteparret den kristne friskole Samuelskolen, der har været kritiseret for sine undervisningsmaterialer og metoder. I 2005 mistede friskolen sit statstilskud, og i 2006 lukkede den.

**I 1998 overtog Ruth Evensen (billedet) ledelsen af Faderhuset, som gennemgik en radikal kursændring, der førte til, at omkring 60 medlemmer valgte at forlade menigheden.

**Faderhuset adskiller sig fra andre frikirker ved ikke at være tilknyttet en større kirke eller bevægelse. Dog bekender man sig i menighedens trosgrundlag den treenige Gud, som man også gør i klassisk kristendom.

**I 2001 købte Faderhuset alle aktier i Human A/S, som havde købt Ungdomshuset af Københavns Kommune. En lang retssag fulgte om, hvorvidt Faderhuset havde ret til at sætte brugerne af huset på gaden. I august 2006 faldt retssagen ud til Faderhusets fordel.

**Den 5. marts 2007 blev Ungdomshuset revet ned.