Mit arbejde er almindelig forskningspraksis

Kim Møller lader ikke til, at kunne forstå, at jeg arbejder i forlængelse af almindelig humanistisk forskningspraksis, siger Jørgen Bæk Simonsen

Jørgen Bæk Simonsen. – Foto: Leif Tuxen.

Jørgen Bæk Simonsen, Kim Møller anklager dog for at drive politik til fordel for islam i stedet for at praktisere videnskab. Hvad siger du til det?

- Jeg vil foretrække at tage den debat med ham i et forum, hvor vi mødes ansigt til ansigt, og hvor den samlede kontekst er tilhørerne bekendt. Men jeg kan sige, at jeg betvivler validiteten og videnskabeligheden af den bog, han har skrevet.

En af hans hovedpåstande er, at du omkring 1988 har skiftet holdning til islam, idet du går fra at anskue islam ud fra de tekster, der ligger til grund, til kun at ville se på de mennesker, som i nutiden bekender sig til islam. Er det korrekt, at et sådant skifte har fundet sted?

- Nej, der er ikke tale om et holdningsskifte, kun om forskelle i genstandsfeltet for to vidt forskellige undersøgelser. Det afgørende er, at jeg som historiker må afvise, at der findes en fuldstændig værdifri forskning.

Så dit skifte er ikke af holdningsmæssig art, men handler om forskellige metoder til forskellige undersøgelser?

- Ja, det burde ikke overraske, at da jeg skulle udarbejde en historisk afhandling om det islamiske beskatningssystem, havde jeg én måde at inddrage islams tekster på, mens jeg i en senere undersøgelse af, hvordan muslimer organiserede sig i Danmark i 1980erne, i højere grad betjente mig af empirisk indsamling af materiale.

Ifølge Kim Møller handler det ikke kun om to undersøgelser, men om hele din udlægning af, hvad man som forsker kan sige om islam.

- Ja, men Kim Møller tager afsæt de to undersøgelser og lader til ikke at kunne forstå, at jeg arbejder i forlængelse af almindelig humanistisk forskningspraksis. Jeg kan ikke forstå, at medierne interesserer sig så meget for dette, men det skyldes jo udelukkende, at medieverdenen ligger under for Trykkefrihedsselskabet.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk