Prøv avisen
LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at dele artiklen

Glemt adgangskode? Klik her.

Mødrehjælpens abortrådgivning kan blive reddet

Kvinder har ret til en abortstøttesamtale hos deres praktiserende læge, men den slags samtaler er langtfra nok, mener Mads Roke Clausen. Foto: Nima Stock/Polfoto

Sundhedsordførerne i Dansk Folkeparti og SF støtter, at sagen undersøges nøjere, så der kan skaffes midler til, at abortrådgivningen måske kan fortsætte

I mere end 30 år har kvinder haft mulighed for at gå til Mødrehjælpen og få hjælp til at beslutte, om de skal få en abort eller ej. Den 1. juli i år ophørte den mulighed, da satspuljemidlerne udløb, og abortrådgivningen måtte lukke. Rådgivningen har stået for godt 300 samtaler om året, og ifølge Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen, mister kvinder med lukningen den eneste landsdækkende socialfaglige og uvildige abortrådgivning.

”De kvinder, vi ser i Mødrehjælpen, har ofte begrænsede ressourcer eller et beskedent netværk, og det kendetegner dem, at de er meget i tvivl om, hvad de skal gøre. Det er et utroligt vigtigt valg, som kræver, at man kan føre en samtale med nogen, der ikke har en dagsorden,” siger han.

I Folketinget er Dansk Folkeparti og SF opmærksomme på problematikken og klar til at se på en anden finansiering af abortrådgivningen, så den eventuelt kan fortsætte.

Kvinder har ret til en abortstøttesamtale hos deres praktiserende læge, men den slags samtaler er langtfra nok, mener Mads Roke Clausen.

”Vi hører tit fra kvinderne, at lægen kun har meget lidt tid til dem, og at lægen mest forholder sig til den fysiske side af en graviditet såsom blodtryk. Det er meget eksistentielle spørgsmål, kvinderne kommer med, og de har brug for hjælp til at få overblik, og det kræver god tid og nogen, der kan tale ordentligt med dem,” siger han.

Også socialrådgiver og tidligere folketingsmedlem Hanne Reintoft, der fra 1983 blev leder af Mødrehjælpen og før det var kendt som en af dem, der pressede på for at få loven om fri abort igennem, mener, at kvinder nu mister en mulighed for at træffe en velovervejet beslutning:

”Fordi abort er blevet så bredt accepteret, kan der blive tale om en hurtig afgørelse, fordi man bliver udsat for bedrevidende pres i den ene eller anden retning og dermed ikke gør det, der er rigtig for en selv. Derfor er der brug for rådgivning og eftertanke.”

Hun er heller ikke overbevist om, at abortstøtte-samtalerne hos lægen kan erstatte abortrådgivningen.

”Ikke et ondt ord om de praktiserende læger, men sådan en konsultation er jo overstået lynhurtigt. Det er ikke løsning nok,” siger Hanne Reintoft.

I foreningen Retten til Liv, der er imod abort og driver den telefoniske rådgivning Abortlinjen, er man ikke enig i, at kvinder har mistet den eneste landsdækkende og uvildige abortrådgivning.

”Det er noget sludder, at der nu ikke er nogen uvildig, landsdækkende abortrådgivning. Vi har en klar holdning til abort, men i rådgivningssituationen er vi uvildige og gør det samme som alle andre. Vi lytter og spørger ind, så kvinden selv kan nå frem til sit valg,” siger Ellen Højlund Wibe, der er landssekretær i foreningen.

Hun er dog enig med Mads Roke Clausen og Hanne Reintoft i, at abortstøttesamtalerne hos den praktiserende læge ikke er tilstrækkelige.

Mødrehjælpen har brug for i alt 800.000 kroner til at drive abortrådgivning samt til at oprette en telefonisk hotline, og direktør Mads Roke Clausen mener, at de penge bør komme fra en fast, offentlig finansiering.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, mener, at problemstillingen er væsentlig og vil gerne drøfte, hvorvidt staten bør foretage en permanent finansiering.

”Vi kan genkende behovet for en uvildig rådgivning, for det får man ikke i dag, og så har folk en tendens til at vælge en abort. Vi har bestilt et notat fra ministeren, for vi vil gerne have klarlagt, hvilke fordele og alternativer, der er til rådgivningen, og hvad den koster. Hvis vi kan vurdere, at det er et vigtigt projekt, så er der brug for en mere fast ordning,” siger Liselott Blixt.

Sundhedsordfører i SF Kirsten Normann Andersen mener ligeledes, at der er et behov for Mødrehjælpens abortrådgivning, men hun ønsker ikke at præcisere, hvilken form for finansiering, der bør vedtages.

”Der er ingen tvivl om, at behovet for denne type rådgivning eksisterer. Selvom der allerede i dag eksisterer rådgivning inden for det offentlige hos den praktiserende læge, kan det, som Mødrehjælpen kan på dette område, ikke sidestilles med nogen anden ydelser. Derfor burde støtteordningen blive ved, men hvordan vi kommer til at stille os konkret, kommer til at bero på en forhandling,” siger hun.