Mor tager teten i en skilsmisse

Det er oftest kvinden, der tager beslutningen om skilsmisse, og bruddet rammer mænd hårdere end kvinder

Ifølge prognoser vil 43 procent af alle ægteskaber indgået i 2013 blive opløst. Syv ud af ti kvinder siger, at de slet ikke fortryder skilsmissen, mens halvdelen af de fraskilte mænd er enige i det udsagn.
Ifølge prognoser vil 43 procent af alle ægteskaber indgået i 2013 blive opløst. Syv ud af ti kvinder siger, at de slet ikke fortryder skilsmissen, mens halvdelen af de fraskilte mænd er enige i det udsagn. Foto: Rasmus Juul.

Når danske par vælger at gå hver til sit, er det ofte manden, der står som taberen. I to af ud af tre skilsmisser er det nemlig kvinderne, der tager initiativ til at bryde forholdet, og samtidig siger syv ud af ti kvinder, at de slet ikke fortryder skilsmissen, mens halvdelen af de fraskilte mænd er enige i det udsagn.

Det viser en måling foretaget blandt 812 fraskilte mænd og kvinder af analyseinstituttet YouGov for Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen viser også, at 21 procent af mændene fortryder, at parterne ikke gjorde mere for at bevare ægteskabet, mens det samme gælder for 17 procent af kvinderne.

Ifølge lektor Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitet, der forsker i køn og ligestilling, bekræfter tallene, at mænd ofte har sværere ved at komme igennem en skilsmisse end kvinder.

Skilsmisse er hårdere for mænd

Han henviser til undersøgelser, der viser, at skilsmisse i langt større udstrækning udløser misbrug, angst og depression hos mænd.

Der er flere mænd, der bliver følelsesmæssigt nedbrudte og har sværere ved at etablere nye livsrutiner, selvom der også er mænd, der hurtigt finder en ny partner, siger Kenneth Reinicke, der mener, at en af årsagerne til, at mændene har sværere ved at blive skilt, er, at de i mange tilfælde profiterer mere på ægteskabet end kvinderne.

Selvom den tid, mænd og kvinder bruger på praktiske opgaver i hjemmet nærmer sig hinanden, så er kvinderne stadig mere på banen i forhold til hverdagsopgaver som at hente børn og lave onsdagsfrikadeller. Samtidig har mænd i større udstrækning end kvinder svært ved at række ud efter professionel hjælp, siger Kenneth Reinicke.

LÆS OGSÅ: Flere mænd søger hjælp til at tackle skilsmissen

Ifølge ham hænger det høje danske skilsmissetal både sammen med kvindernes økonomiske uafhængighed, men også med en generel tendens til at stræbe efter det gode liv.

Kvinderne kan sagtens leve alene, og de dør ikke af sult som fraskilte. I det hele taget er familien blevet lidt tømt for funktioner. De økonomiske muligheder for skilsmisse kombineret med en stræben efter det gode liv er en del af forklaringen på, at så mange går fra hinanden. For især kvinder kan skilsmissen åbne op for en optimering af livet, hvis de er kørt fast i forholdet, siger Kenneth Reinicke, der forklarer, at kvinder ofte er i bedre kontakt med deres følelsesliv end mænd.

Det moderne samfund åbner op for ligestillede relationer og en mulighed for, at kvinder kan realisere sig selv. I modsætning til mænd har kvinder ofte tætte relationer til andre kvinder. De relationer betyder, at kvinderne nogle gange støder på nye indsigter, så de kan stille spørgsmålet: Hvad er det for et liv, jeg lever?. Manden har i større grad bygget sin identitet op omkring sin etikette på arbejdsmarkedet. I det hele taget er der forskel mellem mænd og kvinder på, hvor meget man tænker, at dagligdagen skal evalueres og nytænkes, lyder det fra lektoren på Roskilde Universitet.

En af landets førende familieforskere, programleder Mai Heide Ottosen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, er heller ikke i tvivl om, at kvinder i en del tilfælde klarer skilsmissen bedre end mænd:

Ressourcestærke er bedre rustet til skilsmisse

"Lidt firkantet sagt er der blandt mændene en social polarisering. De ressourcestærke er eftertragtede på ægteskabsmarkedet og kan komme ud på den anden side og få en ny familie og et godt og rigt liv, men i den anden ende af det sociale hierarki er det ikke sikkert, at mændene klarer sig så godt," siger hun.

Mai Heide Ottosen forklarer, at forskningen stadig ikke har noget klart svar på, hvorfor så mange danskere vælger at opløse familien.

"Skilsmissetallet har været stagnerende de seneste år, og vi ser ikke længere de samme voldsomme stigninger som i 1980erne. Men man kan godt undre sig over, at godt 40 procent af ægteskaberne bliver opløst. Især fordi parrene i dag er ældre og mere modne og derfor må formodes at være mere velovervejede, når de indgår et ægteskab. Skilsmissen er trods alt et projekt, der er forbundet med stor usikkerhed," siger Mai Heide Ottosen, der i øjeblikket arbejder med en række interviews, som skal belyse nogle af de dybereliggende forklaringer på, hvorfor fire ud af ti ægteskaber bliver opløst.

"Vi ved fra SFIs store forløbsundersøgelser af børnefamilier, at den markant hyppigste årsag er, at parrene føler, de er vokset fra hinanden. Samtidig kan vi se en tendens til, at skilsmisser, der foregår, mens børnene er små, er lidt mere dramatiske, og at der oftere er vold og alkohol indblandet. Men vi ved faktisk meget lidt om de bagvedliggende forklaringer på, hvorfor så relativt mange ægtepar vælger at gå fra hinanden," lyder det fra Mai Heide Ottosen.