Prøv avisen
Spørgsmål svar

Morten Løkkegaard: Al EU-lovgivning skal vejes på en klimavægt

Morten Løkkegaard. – Foto: Celina Dahl. Ritzau/Scanpix

For at få sat skub på hjemsendelser af illegale immigranter, er det nødvendigt med et reelt hjemsendelsesprogram. Det mener Morten Løkkegaard, der er spidskandidat for Venstre til EU-valget, som foreslår højere ”dummebøder” for at komme klimaforandringerne til livs

Morten Løkkegaard, spidskandidat for Venstre til europa-parlamentsvalget, mener du, at EU skal sørge for at mindske antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Europa?

Ja. I 2015 gik der hul på Europa, og det har vi forsøgt at gøre noget ved, blandt andet ved at lave en aftale med Tyrkiet. I øjeblikket forhandler vi så med Libyen og en række andre nord- og centralafrikanske lande, som er arnestedet for den nye bølge. Vi er i gang med at styrke den ydre grænse blandt andet ved at øge mandskabet i Frontex (EU’s kyst- og grænseagentur, red.) med yderligere 10.000 vagter.

Næste skridt er at kigge isoleret på migrationsproblemet, så vi får identificeret dem, der skal sendes tilbage til deres hjemland. Derfor har Venstre fremlagt et forslag til et hjemsendelsesprogram, hvilket EU ikke har i dag. Blandt andet skal vi have lavet aftaler med illegale immigranters hjemlande, så vi får sat skub på hjemsendelserne.

Dernæst skal vi have etableret et ordentligt asylsystem. Men som vi siger i Venstre: ”Kvoter er til fisk, ikke til mennesker.” Vi skal i stedet finde en solidarisk løsning, som skal være en del af de kommende budgetforhandlinger. Vi kan ikke tvinge nationalstaterne til at tage imod udlændinge, så de enkelte lande må være solidariske på anden vis og betale ved kasse ét.

Har EU en særlig forpligtelse til at hjælpe forfulgte kristne?

Det er et svært spørgsmål, som jeg ikke kan svare entydigt ja på. Jeg mener ikke, at vi skal sætte mærkater på folk og sige, her er en muslim, og her er en kristen. Jeg er kulturkristen og har præferencer for kristendommen, men EU er et liberalt projekt, som tager udgangspunkt i basale menneskerettigheder, og altså ikke skelner mellem religioner.

Hvordan skal EU bekæmpe klimaforandringerne?

Vi skal nå det fælles mål om at være CO2-neutral i 2050, og derfor er EU nødt til at gøre mere end i dag. I Venstre foreslår vi derfor blandt andet:

En klima- og miljøpagt. Vi skal have et bærende princip om, at al lovgivning vejes på en klima- og miljøvægt. Ved hvert eneste lovforslag skal vi vurdere: Bringer det her os nærmere eller fjernere målet? Ansvaret for de nye vurderinger lægges ind under Det Europæiske Miljøagentur, som vi foreslår bliver et klima- og miljøagentur.

I dag er systemet sådan, at EU køber CO2-kvoter op og lægger en dummebøde på 8 procent oveni. Men det skal have mærkbare konsekvenser at udlede mere end aftalt, så vi mener, at dummebøden skal sættes op til 15 procent. Vi foreslår også at hive et betragteligt antal af kvoterne ud, så det bliver dyrere at forurene.

Hvad gør du personligt for at mindske dit CO2-aftryk?

Sikkert ikke nok. Jeg spiser mindre kød, men det skyldes nok mere overvejelser om en sundere livsstil. For nylig lærte jeg, at 8 procent af det samlede CO2-udspil skyldes madspild, så jeg er også blevet mere bevidst om, at mindre skal ryge i skraldespanden.