Muslimsk skole mister statstilskud

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) fratager Æraskolen i Odense tilskud, fordi den ikke står mål med folkeskolen

Undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) besluttede i går at fratage den muslimske skole Æraskolen i Odense sit statstilskud. Årsagen er, at skolen trods flere advarsler ikke har formået at leve op til friskolelovens krav.

- Vi har i Danmark en fin tradition med friskoler. Den skal vi holde fast i. Men det kræver, at friskolerne tilbyder en undervisning, der står mål med folkeskolens. Det gør de fleste da også, men vi har måttet konstatere, at det ikke er tilfældet med Æraskolen i Odense, forklarer Ulla Tørnæs.

Når skolen får frataget sit statstilskud, er det heller ikke muligt for eleverne at opfylde deres undervisningspligt på skolen. Resultatet er derfor, at skolen må lukke, og Odense Kommune må finde et andet undervisningstilbud til friskolens 82 elever. Dermed er Æraskolen i præcis samme situation som Ibn-Sina Friskole i København, der tidligere i år fik frataget sit statstilskud.

- Denne sag har taget lidt længere tid, fordi der var et meget fyldigt materiale, som skulle behandles, og fordi skolen er kommet med en lang række indsigelser. Men der har hele tiden ligget en klar konklusion fra de tilsynsførende fra Odense Kommune om, at skolen ikke levede op til kravene, siger kontorchef Henrik Køber, Undervisningsministeriet.

Allerede i december sendte en arbejdsgruppe fra Odense Kommune sin tilsynsrapport til Undervisningsministeriet. Den konkluderer, at Æraskolens undervisning ikke står mål med, folkeskolens.

Det er således kun to af skolens lærere, der har en læreruddannelse. De fysiske rammer betegnes som »utidssvarende og utilstrækkelige«. Elevernes evne til at tale dansk beskrives som »upræcist og unuanceret«. Idrætsundervisningen har »ikke meget med idræt at gøre«, og der foregår hverken sløjd-, hjemkundskabs- eller seksualundervisning på skolen. Rapporten konkluderer, at eleverne hverken får »tilstrækkelige faglige eller alment menneskelige kompetencer« på skolen.

Dømt på forhånd

Æraskolens leder, Zekeriaya Sayar, mener, at de tilsynsførende har dømt skolen til lukning på forhånd.

- Det her er en meget politisk og sprængfarlig sag. Vi har været dømt på forhånd. De har hele tiden villet se blod, og det får de nu, siger Zekeriaya Sayar til Ritzau.

- Vi vil gerne have andre end Odense Kommune til at bedømme skolens undervisning, tilføjer skolelederen.

Ud over Ibn-Sina og Æraskolen har yderligere tre skoler været underkastet et ekstra skærpet tilsyn: Ahi International School i København, Al Aqsa Arabisk Skole på Frederiksberg og Den Moderne Kulturelle Skole i Skødstrup ved Århus. Men ifølge kontorchef Henrik Køber er der på ingen af disse skoler så store problemer, at de risikerer at miste deres statstilskud.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk