Prøv avisen

Muslimske friskoler skal forbydes

Muslimske friskoler ødelægger integrationen, mener Københavns integrationsborgmester, som vil forbyde skolerne. En af skolerne inviterer ham til at komme og se, at han tager fejl. -

Det er den kontante melding fra Københavns integrations-borgmester, som mener, at skolerne ødelægger integrationen. Men forslaget er håbløst, mener undervisningminister Bertel Haarder 

Københavnske integrationsborgmester Jakob Hougaard vil have friskoleloven ændret, så det bliver ulovligt at oprette friskoler, der er målrettet til indvandrerbørn.

Flere eksperter udtrykte ellers deres begejstring over de muslimske friskolers faglige resultater i går.

Integrationen halter
Men Jacob Hougaard mener, at skolerne ødelægger integrationen, fordi de kun retter sig mod indvandrere.

- Problemet er, at det halter med integrationen. Vi har en række skoler, også med andre religiøse baggrunde, altså to-sprogede skoler, som næsten alene er målrettet indvandrerbørn, siger han til Berlingske Tidende.

Går glip af danske værdier
- I de skoler er der næsten ingen kontakt til danske børn, og integrationen skal jo ske ved, at danske børn og indvandrerbørn har hinanden som kammerater.

Derfor går børnene på de muslimske friskoler glip af vigtige danske værdier:

- Når man lægger matematikken og danskkundskaberne til side, er der også mere kulturelle spørgsmål såsom normer og værdier, som også er vigtige for indvandrere, og dem skal man have fra barnsben, siger Jacob Hougaard til DR P3.

Haarder: håbløst
Skal de muslimske friskoler forbydes, skal det ske ved undervisningsministerens godkendelse. Og det er der ikke udsigt til, lyder det fra undervisningsminister Bertel Haarder.

- De frie skoler giver os jo den fordel, at de har lov til at gå andre veje. Det kan vi andre jo så enten blive inspireret af, eller vi kan sige, at det vil vi i hvert fald ikke efterligne.

- Men selve det at den frihed er der, er et meget vigtigt og grundfæstet led i dansk demokrati, som er hundrede år gammelt, det giver os nemlig folkestyre og ikke politikerstyre, siger han.

Forslag når ikke til folketinget
Bertel Haarder tror ikke, at forslaget vil nå helt til Folketinget:

- Jeg tror ikke, at nogen som helst på Christiansborg vil tage det forslag alvorligt. Jeg er ikke engang sikker på, at hans partifæller, Socialdemokraterne, vil tage det alvorligt. Det håber jeg i hvert fald ikke, at de vil, for så er de efter min mening virkelig ude på en glidebane, hvor de er på vej til at afskaffe borgernes frihed til at vælge her i Danmark.

De muslimske friskoler undrer sig også over integrationsborgmesterens forslag.

Friskoler inviterer borgmesteren
- Det er lodret forkert, og det viser, at borgmesteren ikke har nogen som helst kendskab til, hvilken indsats skolen yder i forhold til integrationen. Derfor inviterer jeg borgmesteren på besøg på skolen, så han kan se og høre, hvilken indsats vi yder i forhold til at integrere muslimske børn i det danske samfund, siger Mahmad Khatib, inspektør på den muslimske friskole DIA i København.

Skoleinspektøren kan heller ikke genkende borgmesterens bekymringer om, at eleverne på de muslimske friskoler ikke møder danske børn:

Får besøg af kristne skoler
- Vi har udveksling med kristne skoler, besøg af jødiske skoler, sportsaktiviteter hvor mange af vores børn deltager. Aktiviteter som både skolen og forældrene opfordrer børnene til at deltage i, siger han.

I København går 26 procent af de tosprogede børn fra ikke-vestlige lande i friskole, og langt hovedparten går i rene tosprogede friskoler.