Muslimske politikere raser over imamer

Danske imamers forsvar for stening som straf kaldes absurd og farlig for integrationen

Danske muslimske politik-ere reagerer kraftigt på gårsdagens artikel i Kristeligt Dagblad, hvor imamerne Abdul Wahid Pedersen og Fatih Alev forsvarer og forklarer stening som afstraffelsesmetode.

- Det er noget sludder, når Abdul Wahid siger, at muslimer ikke kan tage afstand fra stening som dødsstraf, fordi det er gud-givent.

Jeg kommer fra Marokko, der er et muslimsk samfund, men der kender vi det ikke, og det har aldrig været en del af lovgivningen, siger Hamid El Mousti, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemo- kratiet.

Lone Yalcinkaya, der er medlem af byrådet i Gladsaxe for centrumdemokraterne og tidligere folketingsmedlem, kalder udtalelserne absurde.

- Det er at læse Koranen som fanden læser Bibelen, og jeg forstår ikke, at man kan overfortolke Koranen så drastisk. Det vigtigste budskab i Koranen er, at det liv, Gud har givet, kan ingen andre tage. Et forsvar for stening er helt uacceptabelt og vil i givet fald betyde, at 50 procent af alle muslimske mænd skal slås ihjel, fordi de har betydelig mere seksuel erfaring end kvinder. Men desværre går det alt for ofte ud over kvinder, og jeg ser udsagnene som en macho-fortolkning, der gør det svært for dan-skere at danne sig et indtryk af muslimer i Danmark. Koranen siger, at du ikke må slå nogen ihjel, og så er den bare ikke længere, siger Lone Yalcinkaya, der selv har gået tre år på koranskole i Tyrkiet.

Hun håber ikke, at hen-des barn skal have stukket noget forsvar for stening i hovedet i en moske i Danmark.

Det rene vrøvl

Folketingsmedlem Kamal Qureshi (SF) kalder udtalelserne for det rene vrøvl.

- Holdningen er lige så lidt repræsentativ for dan-ske muslimer som Slobo-dan Milosevics holdninger er repræsentativ for danske kristnes holdninger. Jeg synes, at der i Danmark tegner sig et meget tyde- ligt billede af en kamp mellem progressive og reaktionære kræfter på tværs af religiøse skel, og jeg ser en masse fælles holdninger mellem Søren Krarup, (præst og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, red.) og Abdul Wahid, siger Qureshi.

Naser Khader (R) beskylder imamerne for tvetydigheder.

- Når der har været tilløb til racistiske udtalelser, har de været klare og utvetydige i deres skarpe kritik, men når der har været kritik af islam, så har de hele tiden uld i munden, og det ska- der forståelsen for islam og dermed integrationssagen, siger Naser Khader, der dog tror, at forholdene vil ændre sig med tiden.

Sharia er irrelevant

- Sharia-lovgivning var re-levant i år 600, men vi kan ikke bruge den mere. Der er andre sandheder, og jeg er optimistisk på vegne af kommunikationen og nye generationer af muslimers vegne, siger Khader.

Abdul Wahid Pedersen mener, hans ansvar over for islam nødvendiggør hans holdninger.

- Alle udtalelser vidner klart om, at kritikerne har et meget sekulariseret forholdt til religion. Det har jeg ikke. Der kan godt være nogle ting i islam, jeg har det svært med, men jeg kan ikke lave om på dem. Jeg har valgt at leve hele mit liv som muslim, og så kan jeg ikke vælge og vrage. Det er en hel pakkeløsning, man får, når man vælger islam, siger Abdul Wahid Pedersen.

winzor@kristeligt-dagblad.dk

Side 8 og leder på bagsiden