Når parforholdets ”vi” bliver til ”du og jeg”

Flere danskere afprøver i dag åbne parforhold, men der er langt fra 1968ernes idealer om fri, uhæmmet kærlighed som del af et politisk projekt til det moderne åbne forhold, der i høj grad baseres på regler og aftaler

Søren Werk har erklæret sig polyamorøs, og det er han langtfra ene om. 500 har tilmeldt sig bevægelsens lukkede Facebook-forum. –
Søren Werk har erklæret sig polyamorøs, og det er han langtfra ene om. 500 har tilmeldt sig bevægelsens lukkede Facebook-forum. –. Foto: Paw Wegner Gissel.

Kan man have mere end én kæreste ad gangen? Og kan man elske mere end én på samme tid? Sagtens, mener Søren Werk. Han er 58 år og arbejder som systemudvikler i København. Og så er han del af den gruppe af såkaldt polyamorøse danskere, der i dag ønsker at fravælge det traditionelle parforhold og i stedet indrette kærlighedslivet på nye måder.

Søren Werk vil gerne have et længerevarende forhold, og han tror på den romantiske kærlighed. Han tror bare ikke på, at den kærlighed nødvendigvis begrænser sig til én person ad gangen:

At være polyamorøs handler for mig ikke om, at man bare gerne vil være sammen med så mange som muligt eller ikke kan lade være med at være utro, forklarer han.

Det handler om at anerkende, at kærligheden er en størrelse, der ikke nødvendigvis kun knytter sig til ét enkelt menneske.

Ifølge Danmarks Statistik findes der i dag 37 forskellige registrerede familie og samlivsformer i Danmark, og de er alle monogamt indrettede. Polyamorøse forhold er endnu ikke så udbredte, at de har fundet vej til officielle statistikker. Det polyamorøse liv er dog de senere år begyndt at udvikle sig fra et niche-fænomen til også at få bredere offentlig opmærksomhed. På dansk tv har man blandt andet vist den fiktive tv-serie Big Love, der handler om en polygam mormonfamilie, og dokumentarserien Sister Wives om polygame forhold, ligesom titler som Hvem er du utro?, En ren forbindelse og Kærlighedskontrakten har fundet vej til boghandlernes hylder. Alle bøger der handler om, hvordan man lever enten i et åbent parforhold eller som polyamorøs.

LÆS OGSÅ: Flere danskere forsøger sig med åbne parforhold

Forfatteren til bogen Kærlighedskontrakten åbenhed og troskab i åbne parforhold og sexolog med specialist i åbne parforhold Sara Skaarup mener, at den øgede opmærksomhed på åbne og polyamorøse forhold i dag skyldes, at mange har oplevet, at det konventionelle parforhold er en model, der kan være vanskeligt at få til at fungere:

Åbne parforhold er ikke nødvendigvis for alle, men mange oplever, at de ikke passer ind i den normale parforholdsskabelon. Vi fintilpasser alle mulige aspekter af vores liv, men alligevel insisterer vi på den gamle model, når det kommer til parforholdet, siger hun.

Sara Skaarup mener, at den afgørende forskel på de åbne forhold, man ser i dag, og på det, som kendetegnede de åbne parforhold, som 68er-generationen eksperimenterede med, er, at den nye form i høj grad baseres på regler:

Åbne parforhold, som man ser dem i dag, er ikke et oprør, for de er på mange måder ret regelstyrede. I dag er denne form for forhold mere bevidste og underlagt bestemte retningslinjer, end dem man så tidligere, hvor det var mere impulsstyret og bare var det, som man gjorde, siger Sara Skaarup.

Tendensen til, at langt de fleste i åbne eller polyamorøse forhold lægger vægt på en høj grad af indbyrdes regler, genkender Søren Werk. Bogen The Ethical Slut eller på dansk Den etiske skøge, der beskriver etiske overvejelser over, hvordan man indretter åbne forhold, er nærmest en slags bibel i polyamorøse kredse, forklarer han. For ham selv handler polyamorøsitet først og fremmest om, at man indretter kærlighedsforholdet på en måde, hvor det ikke er den traditionelle troskab, som er det vigtigste, men personlige retningslinjer for, hvad der er moralsk i orden i forholdet:

Folk forveksler ofte troskab og ærlighed, som om at troskab er den vigtigste værdi, uanset hvad. For mig som polyamorøs er det ærligheden, og at man overholder de aftaler, man har overfor hinanden, der er det absolut vigtigste, forklarer han.

Selvom det i dag er blevet langt mere accepteret at leve i andre familieformer end den traditionelle kernefamilie, så er en del af problemet for alternative samlivsformer, at de alligevel kolliderer med eksisterende normer, forklarer lektor i psykologi ved Københavns Universitet Torben Bechmann Jensen:

For de fleste mennesker i dag er parforholdet måske ikke helligt i religiøs forstand, men det er den indretning, som vi har vænnet os til, og vi har et samfund, som primært understøtter det monogame forhold. Vi skal helst være lykkeligt monogame, og det er den idé, der reproduceres hele tiden i kulturen. Derfor kan det skabe utryghed, når nogen bryder med den ramme, siger han.

Søren Werk oplever generelt mest, at omgivelserne er nysgerrige i forhold til, hvad det vil sige at være polyamorøs, men ligeså ofte at de mener, at hans valg måske i virkeligheden handler om en form for grådighed eller angst for at binde sig til én kvinde. Det mener han ikke selv, at det gør langtfra:

Med et lidt pudsigt billede kan man sige, at jeg måske ikke er bange for at gå op på et højt tag, hvis nogle bad mig om at gøre det jeg har bare ikke lyst til det, og derfor ser jeg ikke nogen grund til at gøre det, siger han.

Torben Bechmann Jensen ser de åbent polyamorøse som en del af en udvikling, hvor det klassiske parforhold ikke længere har samme styrke, og hvor blandt andet singlekulturen og nogle homoseksuelle grupper har været bannerførere for en idé om, at sex og kærlighed ikke nødvendigvis hører sammen. Søren Werk drager samme parallel til anerkendelsen af homoseksuelle: Jeg plejer at sige, at polyseksualitet er det nye homoseksualitet. Vi er som polyamorøse ikke den bevægelse, der kæmper for en ny verdensorden, men vi er alligevel en del af en kamp for at definere, hvordan et kærlighedsforhold også kan se ud, siger han.

At det åbne parforhold i dag mere er et individuelt fremfor et kollektivt politisk projekt bakkes op af Torben Bechmann Jensen. Han mener snarere, at tendensen er et udtryk for, at mange i dag er meget opmærksomme på, hvordan de får det optimale ud af livet og helst hele tiden:

Denne bevægelse minder på flere måder om det, som man kan kalde aftalekulturen, hvor man konstant forhandler sig frem til, hvordan man kan sikre alles interesser bedst muligt hele tiden, siger han.

Torben Bechmann Jensen ser flere positive sider ved, at der åbnes op for, at det bliver mere acceptabelt at indrette parforhold på anderledes måder, men frygter samtidig også, at de mere åbne forhold, hvor indretningen i højere grad er til forhandling, også risikerer at gøre mennesker til forhandlingspartnere i kærlighedslivet:

Man risikerer at miste den grundlæggende tryghed i, at man i et traditionelt parforhold er et vi, men at man i stedet bliver til et dig og mig. Den sammenvævning har også i dag en værdi for rigtig mange mennesker, siger han.