Prøv avisen

Når asylansøgerne indtager Lindholm, lukkes et kapitel

Lindholm indtager i ældre tid en temmelig beskeden rolle i Danmarks historie, ja slet ingen faktisk. Den er ikke identisk med den ø af samme navn i Smålandsfarvandet nord for Lolland, der lagde grund til Jakob Ellehammers berømte forsøg med en flyvemaskine i 1906. Foto: Ritzau Scanpix

Som et led i den netop vedtagne finanslov er det blevet besluttet, at øen Lindholm, der ligger mellem Sjælland og Møn, skal være hjemsted for afviste, kriminelle asylansøgere. Sidst øen var på forsiden af avisen, var i sommeren 1938, da en epidemi af mund- og klovesyge hærgede landbruget

Som et led i den netop vedtagne finanslov er det blevet besluttet, at øen Lindholm, der ligger mellem Sjælland og Møn, skal være hjemsted for afviste, kriminelle asylansøgere.

Sidst øen var på forsiden af avisen, var i sommeren 1938, da en epidemi af mund- og klovesyge hærgede landbruget. Øen husede det, der dengang hed Statens veterinære Forsøgsstation for Virussygdomme.

Kristeligt Dagblad bragte en reportage fra øen den 6. juli 1938. Journalisten kunne berette, at øen var delt i to dele, et iagttagelsesdistrikt og et afspærringsdistrikt. På iagttagelsesdistriktet boede medarbejderne med deres familier og man holdt også nogle køer dér for at iagttage, om at der fra afspærringsdistriktet udgik smitte. I afspærringsdistriktet blev der arbejdet med smittede dyr. Avisen var imponeret over forholdsreglerne:

”Til Afspærringsomraadet er der kun een Indgang. Enhver, der passerer den, maa klæde sig af til Skindet. Ikke engang et Armbaandsur eller en Ring maa han beholde paa sig. Nøgen maa han gennem Badeværelset begive sig ind i Afspærringsomraadets andet Rum. Straks han har passeret Badeværelset, ifører han sig et specielt Sæt Laboratorietøj. Og så kan Arbejdet begyndes. Naar Manden atter skal forlade Laboratoriet, tager han Laboratorietøjet af, desinficerer Hænder og Arme ved at dyppe dem i Citronsyre og afsæbes endelig under et Brusebad, inden han igen kan trække i sine Gangklæder og begive sig ud i Iagttagelsesdistriktet.”

Lindholm indtager i ældre tid en temmelig beskeden rolle i Danmarks historie, ja slet ingen faktisk.

Den er ikke identisk med den ø af samme navn i Smålandsfarvandet nord for Lolland, der lagde grund til Jakob Ellehammers berømte forsøg med en flyvemaskine i 1906.

Indtil begyndelsen af det 20. århundrede var øen ubeboet, og man må formode, at den har været anvendt til græsning eller høslæt.

En driftig skibsinspektør, A.C. Brorsen erhvervede øen i 1913, gravede en brønd, plantede træer og byggede en villa.

Han solgte øen til staten i 1925.

Her grundlagdes de følgende år et forsøgslaboratorium til bekæmpelse af smitsomme sygdomme blandt dyr. Forbilledet har antagelig været det i 1910 grundlagte tilsvarende institut på øen Riems ved Greifswald.

Danmark havde med jævne mellemrum været ramt af mund- og klovesyge, og det havde kostet landbruget store millionbeløb.

Forsøgsstationen på Lindholm blev blandt de førende i Europa i udviklingen af en effektiv vaccine mod den frygtede husdyrsygdom, og netop i 1938 indledte man også en egentlig produktion af vaccine.

Seneste udbrud af mund- og klovesyge i Danmark var i 1983, og vaccination mod sygdommen blev forbudt i 1992. På Statens veterinære Institut for Virusforskning, som det nu hedder, er der også blevet forsket i mange andre sygdomme som for eksempel rabies. I 2007 blev forskningen på øen lagt under Danmarks Tekniske Universitet.

Men nu er det altså slut. En institution, der har været afgørende for bekæmpelse af sygdomme i dansk landbrugs husdyrbestand og væsentlig for udviklingen af fødevaresikkerheden lukker.

Det skal ses i sammenhæng med den omfattende omlægning af forskningen i og kontrollen med husdyrs sygdomme og fødevaresikkerhed, der har fundet sted siden årtusindskiftet, og som blev beskrevet af professor i veterinærmedicin Jens Laurits Larsen i en kronik her i avisen den 1. november 2016.

Han konkluderede, at vi i modsætning til andre EU-lande ikke har et sammenhængende og samarbejdende veterinærområde til skade for både dyrevelfærden og fødevaresikkerheden. Man kan så håbe, at det beredskab, som nu ikke længere skal være at finde på Lindholm, opbygges andetsteds.