Nationalmuseet overtager Liselund

Den romantiske have Liselund med det lillebitte hvide slot på Møn overgår til Nationalmuseet. Det sker for at sikre det enestående haveanlæg for eftertiden

Den romantiske have Liselund med tilhørende haveslot overgår til Nationalmuseet, der vil sikre anlægget for eftertiden. Det har Kulturministeriet indstillet til Folketingets Finansudvalg.

Kulturministeren har med opbakning fra Møn Kommune fået mulighed for at erhverve slottet og dets park- og haveanlæg fra dets nuværende ejer godsejer Niels Henrik Rosenkrantz. Erhvervelsen kan lade sig gøre på grund af store donationer fra Velux Fonden, Fonden Realdania og Ny Carlsbergfondet.

Liselund, som blev fredet i 2000, er et af de fineste eksempler på et romantisk park- og haveanlæg med tilhørende bygningskultur.

Slot og park, der er en selvejende institution, har siden 1938 lejet slot og park af ejerne og har stået for driften af Liselund, men uanset velvillig fondsstøtte og offentlige driftstilskud har bestyrelsen for Liselund haft vanskeligt ved at få driften til at hænge sammen, og det har medført en gradvis nedslidning af både bygninger og haveanlæggets historiske ide.

Nationalmuseet overtager ifølge forslaget såvel ejerskabet som ansvaret for drift og vedligeholdelse af slot og park, og samtidig sikres den fremtidige drift ved øgede tilskud fra staten og fra Møn Kommune.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) er glad for, at Liselund nu kan sikres for eftertiden.

– Det er en vigtig opgave i bevaringen af vores kultur - en opgave, som vi nu får mulighed for at løfte, ikke mindst ved de store bidrag, som fondene har stillet til rådighed for overtagelsen af Liselund, siger Brian Mikkelsen.

/ritzau/