Natur og jagt giver grønlænderne livskvalitet

Trods store problemer i det grønlandske samfund føler 9 ud 10 grønlændere, at de har en høj livskvalitet, viser stort forskningsprojekt

9 ud af 10 grønlændere føler sig tilfredse eller meget tilfredse med deres liv, og at adgangen til naturen samt muligheden for at kombinere jagt og fiskeri med et lønarbejde har stor betydning for deres livskvalitet.
9 ud af 10 grønlændere føler sig tilfredse eller meget tilfredse med deres liv, og at adgangen til naturen samt muligheden for at kombinere jagt og fiskeri med et lønarbejde har stor betydning for deres livskvalitet. Foto: Jørgen Chemnitz, Polfoto/ritzau.

Alkoholmisbrug og seksuelle overgreb fylder meget i den danske presses dækning af Grønland. Mindre omtalt er det, at et stort flertal af grønlænderne føler, at de har en høj livskvalitet, selvom de oplever store sociale problemer.

6 ud af 10 grønlændere oplever, at vold og seksuelt misbrug er et problem i deres nærmiljø, og mindst 7 ud af 10 fortæller, at misbrug og arbejdsløshed præger deres by eller bygd. Alligevel siger et stort flertal, nemlig 9 ud af 10 grønlændere, at de føler sig tilfredse eller meget tilfredse med deres liv, og at adgangen til naturen samt muligheden for at kombinere jagt og fiskeri med et lønarbejde har stor betydning for deres livskvalitet.

Det viser den arktiske levevilkårsundersøgelse, der fra 2001-2008 har undersøgt levevilkår blandt inuit i Grønland, Alaska og Tjukotka i Sibirien samt blandt samer på Kolahalvøen og i Skandinavien. Undersøgelsen er baseret på i alt 8000 interviews, heraf 1200 interviews i Grønland.

Om kort tid offentliggør forskerne bag undersøgelsen en ny opfølgende undersøgelse af grønlændernes livskvalitet. Ifølge projektchef emeritus Birger Poppel fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk, der er leder af den grønlandske del af levevilkårsundersøgelsen, tyder de nye resultater ikke på, at der er sket dramatiske ændringer i den grønlandske befolknings livskvalitet.

”Det er overraskende og tankevækkende, at 90 procent af befolkningen i Grønland er noget eller meget tilfredse med deres liv,” siger Birger Poppel og henviser til, at grønlændernes følelse af livskvalitet i deres lokalsamfund er markant højere, når der sammenlignes med de oprindelige befolkninger i Rusland og samerne på Kolahalvøen.

Desuden har grønlænderne et højere selvvurderet helbred end de andre arktiske, oprindelige folk i undersøgelsen.

Birger Poppel forklarer, at grønlændernes tilfredshed med livet ikke mindst hænger sammen med den tætte kontakt til naturen og muligheden for at fiske og gå på jagt.

”Vores undersøgelse i hele det arktiske område viser også, at en kombination af deltagelse i traditionelle aktiviteter som fangst og fiskeri og lønarbejde er den fremherskende livsstil blandt oprindelige folk i Arktis. 9 ud af 10 inuit opfatter traditionelle aktiviteter som fiskeri og fangst som vigtige for deres identitet og selvopfattelse. Traditionen med at dele fangstbytte med venner og familie betyder også meget. Og den kultur kan godt kombineres med det at have et lønarbejde og at tage en uddannelse,” siger Birger Poppel.

Læs mere om Den arktiske levevilkårsundersøgelse (SLICA) på: www.arcticlivingconditions.org