Prøv avisen

Netværk af dødshjælpslæger kan gå under radaren

Heller ikke Lægeforeningen vil undersøge identiteten på de otte læger, som sammen med Svend Lings angiveligt hjælper danskere med at begå selvmord. Arkivfoto. Foto: Nordicphotos

Tidligere overlæge Svend Lings er del af et større netværk, der har hjulpet mindst 10 danskere til at dø. Selvom der kan være flere læger indblandet, har statslig styrelse kun fokus på den ene

Afsløringen af læge Svend Lings dødshjælp til mindst 10 danskere kan være første led i en større afdækning af organiseret dødshjælp i Danmark.

I hvert fald fortæller den pensionerede læge Svend Lings til Kristeligt Dagblad, at han er en del af en ”samarbejdsgruppe” af i alt ni læger, som yder hjælp til selvmord over hele landet. De er organiseret i gruppen Læger for Aktiv Dødshjælp.

”De fleste af dem er erhvervsaktive, og nogle af dem er forholdsvis unge,” siger Svend Lings blandt andet om gruppen.

Han ønsker dog ikke at fortælle, hvor mange gruppen i alt har hjulpet til at dø.

”Det er ikke vigtigt, om vi har hjulpet en, ti, hundrede eller tusind,” siger Svend Lings.

I Styrelsen for Patientsikkerhed frygter man, at der er tale om en større sag.

”Vi ser med stor alvor på sagen i styrelsen. Der er potentielt et organiseret netværk, der planlægger at hjælpe med assistance til selvmord, og det er ulovligt,” siger enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed og overlæge Anette Lykke Petri.

Svend Lings er af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet politianmeldt. Af styrelsens hjemmeside fremgår det, at Svend Lings’ autorisation stadig er gyldig, men Anette Lykke Petri oplyser dog, at det kan være en mulighed at fratage autorisationen i den konkrete sag.

”Vi kan kun forholde os til den ene person, der står frem, og det er vores opgave at vurdere, om en sundhedsperson er til fare for patienternes sikkerhed. Hvis det er tilfældet, har vi juridiske håndtag, som vi kan trække i. Det mildeste håndtag er at sætte folk i skærpet tilsyn, og det groveste er at fratage autorisationen. Om det skal ske, er vi ved at kigge nærmere på nu,” siger hun.

Indtil videre er den øvrige del af Læger for Aktiv Dødshjælp ikke i styrelsens søgelys, oplyser Anette Lykke Petri.

”Vi kan ikke gøre noget i forhold til den ring, der skulle findes, fordi det vil kræve, at vi ved, hvem der er med. Vi har ikke nogen konkrete navne at forholde os til, ud over på én person, og det er politiets opgave at efterforske og finde ud af, hvem de andre er, ikke vores,” siger Anette Lykke Petri.

Heller ikke Lægeforeningen vil undersøge identiteten på de otte læger, som sammen med Svend Lings angiveligt hjælper danskere med at begå selvmord. Lægeforeningen tager afstand fra Svend Lings og organisationen Læger for Aktiv Dødshjælp, men går ikke aktivt ind i sagen ved at undersøge, hvilke læger der er tale om, eller ved at smide medlemmer ud af Lægeforeningen, siger Lise Møller, der er formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg.

”Hvis det er korrekt, hvad vi hører, så er vi betænkelige, og vi finder det forkert og skræmmende, at nogen bryder loven og gør det her. Det vil vi gerne stå ved, men vi må afvente og se, hvad der kommer ud af politiets efterforskning, før vi eventuelt kan tage skridt mod enkeltpersoner.”

Der er dog ingen tvivl om, at Svend Lings’ og hans kollegers praksis er ulovlig. Det understreger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

”Vi har præcedens, som klart slår fast, at det er strafbart, når man på anmodning indtager en rolle, hvor man hjælper til med at ende en persons liv. Det betyder, at hvis en læge udskriver en recept eller giver medicin, vel vidende at det skal bruges til det formål at ende livet, så vil det være strafbart. Det gælder den, der efterkommer en sådan anmodning, og den, der medvirker til, at nogen tager livet af sig,” siger Kent Kristensen og fortsætter:

”Folketinget har ud fra ret klare overvejelser kriminaliseret aktiv dødshjælp, og det kan man som sundhedsperson ikke sætte sig ud over, uanset om man er for eller imod. Når man i sin egenskab af læge og som i denne sag med forsæt handler i strid med reglerne, så skal styrelsen for patientsikkerhed gribe ind. Det har de så gjort med en politianmeldelse, og det betyder, at sagen overgår til anklagemyndigheden, der så vil tage stilling til, om der skal rejses sag ved domstolen,” siger han.

På Læger for Aktiv Dødshjælps hjemmeside findes også en vejledning til personer, der ønsker at tage deres eget liv. Svend Lings ser dog intet problem i at have en sådan manual liggende:

”Så skal vi også forbyde plasticposer. En af de mest benyttede selvmordsmetoder er at bruge en plasticpose,” siger han blandt andet.

Han ser i det hele taget intet forkert i sit arbejde med at hjælpe folk til at dø. Fordi han mener, at der mangler en lov, der tillader aktiv dødshjælp.

”Den skal vi lave om af hensyn til de stakkels mennesker, der beder en bøn om hjælp. Som læger kan vi ikke bare sige, at det er ærgerligt, at loven er, som den er,” siger Svend Lings.