Mange normalvægtige børn mener selv, at de er tykke

Én ud af tre 11-årige piger definerer i en ny undersøgelse sig selv som værende ”for tykke”, selvom kun hver tiende i virkeligheden er overvægtig

Pigernes selvbillede står i skærende kontrast til, at det i realiteten blot er godt 10 procent af de 11- og 13-årige, der i sundhedsvidenskabelige termer kan betragtes som værende moderat eller svært overvægtige.
Pigernes selvbillede står i skærende kontrast til, at det i realiteten blot er godt 10 procent af de 11- og 13-årige, der i sundhedsvidenskabelige termer kan betragtes som værende moderat eller svært overvægtige. Foto: Richard Sylvestersen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix.

Der er et stort misforhold mellem andelen af børn og unge, der mener, de er overvægtige og det reelle omfang af overvægt blandt børn og unge.

I Danmark svarer 30 procent af landets 11-årige piger og 41 procent af landets 13-årige således i en ny international undersøgelse, at ”de synes, de er for tykke”. Pigernes selvbillede står i skærende kontrast til, at det i realiteten blot er godt 10 procent af de 11- og 13-årige, der i sundhedsvidenskabelige termer kan betragtes som værende moderat eller svært overvægtige.

Det fremgår af en ny rapport ”Spotlight on adolescent health and well-being” (Fokus på teenageres sundhed og velbefindende), der er udgivet af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske kontor og bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 200.000 børn på tværs af 43 europæiske lande. Tallene viser samtidig, at danske børn og unge mellem 11 og 13 år er nogle af de mindst overvægtige i Europa, mens deres negative kropsopfattelse er på niveau med gennemsnittet blandt europæiske børn.

Børns Vilkår finder tallene bekymrende og ser dem som et udtryk for et samfund, hvor nogle børn og unge i stigende grad stræber efter det perfekte.

Organisationen har netop selv udgivet en rapport om stress, der blandt andet viser, at hver fjerde pige i 9. klasse føler sig utilfreds med sin krop.

”På Børnetelefonen får vi mange henvendelser fra børn, der angiver deres vægt og højde og fortæller, at de gerne vil tabe sig. Men de tør ikke tale med nogen om det. Forventningspresset på unge er stort, og der er en bekymrende tendens til, at nogle børn og unge i stigende grad måler sig op mod hinanden og stræber efter det perfekte, også når det perfekte er uopnåeligt. Det kan føre til mistrivsel. Når vi sætter en målenhed som body mass index (bmi) op for børnene, så vil nogen navigere efter det. Det er ikke det samme som, at vi ikke skal bruge bmi. Men vi skal have en bevidsthed om, at den slags måleenheder påvirker børn mere, end vi tror,” siger børnefaglig konsulent i Børns Vilkår Ida Hilario Jønsson.

Hun opfordrer forældre og andre tæt på børnene til at spørge åbent ind til barnets følelser og anerkende dem og desuden at rose andre ting end netop udseende.

I Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, LMS, kalder vicedirektør Sabine Elm Klinker WHOundersøgelsens resultater for foruroligende.

”Vi har en generation nu, der vokser op med kropsutilfredshed. Det, tror jeg, skyldes, at vi lever i en meget sammenlignende kultur, hvor man altid skeler til andre i dagligdagen, men også i blade og på de sociale medier, hvor billeder typisk viser undervægtige kroppe. Derfor bliver undervægt det nye normale. Udviklingen handler altså også om, at normalitetsbegrebet har rykket sig, så selv normalvægtige mener, de burde være tyndere,” siger hun og forklarer, at det negative selvbillede kan gå ud over den unges robusthed og på længere sigt være medvirkende til, at nogle oplever psykisk sygdom, spiseforstyrrelser som anoreksi eller BED – også kaldet tvangsoverspisning – eller misbrugsproblemer.

Lene Meyer, psykolog og ph.d. i tvangsoverspisning fra Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, mener, at tiden er kommet til et opgør med det vægtcentrerede fokus, som børn opfostres med, fra de er helt små.

”Vi bliver nødt til at kaste lys over, hvordan der tales om vægt og kroppe i institutioner og skoler, for allerede fra barnsben er der et fokus på bmi. Det begynder den dag, man bliver født og følges op af sundhedsplejersken i hjemmet og i folkeskolen. Når børn får at vide, at de er for tykke, er der en overhængende fare for, at de kommer til at føle sig forkerte,” siger hun.

I stedet bør der fokuseres på at ”mindske kropskritik og vægtrelateret mobning”, så børn i stedet lærer at værdsætte egen krop og andres kroppe, mener Lene Meyer:

”I dag tænker vi, at vi skal opspore ’overvægt’ og slå ned, hvis børn ligger bare lidt over den forventede vægtkurve. Den tankegang bliver vi nødt til at vende på hovedet, for der er den risiko, at det først er, når vi italesætter vægt som et problem, at den bliver et problem. I stedet bør vi fokusere på, hvordan vi lærer børn at værdsætte kroppen og passe på den,” siger hun.