Firmaets samlede værdi ligger på knap 3000 millarder. Men Novo Nordisk-succes er ikke uden mislyde

Novo Nordisk er i dag lige så meget værd som Danmarks bruttonationalprodukt. At en så succesfuld virksomhed også skaber nye udfordringer, kan Finland tale med om