Prøv avisen

Nu bør kvinder kun drikke halvt så meget

Hyggeligt ser det ud, men nu halverer Sundhedsstyrelsen det anbefalede antal genstande for kvinder fra 14 til syv genstande om ugen. Også for mænd nedsættes genstandsgrænsen, fra 21 til højest 14 ugentlige genstande. Foto: Colourbox.com.

Sundhedsstyrelsen giver nu danskerne nye genstandsgrænser. Ifølge sundhedsministeren er budskabet, at vi skal drikke markant mindre, hvis vi vil minimere risikoen for sygdomme og skader forvoldt af alkohol

7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd. Mere bør danskerne ikke drikke, hvis de vil være nogenlunde sikre på ikke at tage skade af deres alkoholforbrug.

Sådan lyder det nye budskab fra Sundhedsstyrelsen, som om kort tid præsenterer danskerne for helt nye genstandsgrænser. Det oplyser sundhedsminister Bertel Haarder (V) til Kristeligt Dagblad.

"Anbefalingen vil være, at selv et lille alkoholforbrug kan være sundhedsskadeligt for nogle mennesker," siger han.

Hidtil har Sundhedsstyrelsens fortalt danskerne, at kvinder maksimalt må drikke 14 genstande om ugen og mænd maksimalt 21, samt at danskerne højst bør drikke 5 genstande ved én lejlighed. De anbefalinger gælder fortsat, men bliver nu suppleret og nuanceret med en slags lavrisikogrænse – altså det forbrug, som danskerne bør holde sig under, hvis de vil minimere risikoen for alkoholrelaterede sygdomme og skader. Og det er fornuftigt, mener Morten Grønbæk, som er direktør for Statens Institut for Folkesundhed og en af landets førende alkoholeksperter.

"Nyere undersøgelser har vist, at kvinder har en forøget risiko for brystkræft ved selv et lavt forbrug af alkohol. Hvis man alene skulle se på risikoen for kræft, burde kvinder derfor slet ikke drikke alkohol. Men omvendt er der også en positiv virkning ved alkohol," siger Morten Grønbæk og tilføjer, at et ganske lille forbrug af alkohol er bedre end total afholdenhed set ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel.

Det mindsker nemlig risikoen for hjertesygdomme, type 2-diabetes (sukkersyge) og betyder generelt en lavere dødelighed, påpeger han.

"Derfor er det fornuftigt med en nuancering, hvor man sætter fokus på et mere optimalt forbrug," siger Morten Grønbæk, som har været med til at rådgive Sundhedsstyrelsen om de nye genstandsgrænser.

Det samme har Kræftens Bekæmpelse. Organisationen har siden 2003 anbefalet nye genstandsgrænser, der entydigt og generelt fastslår, at kvinder maksimalt bør drikke 7 genstande om ugen og mænd maksimalt 14 – altså endnu mere restriktive grænser, end Sundhedsstyrelsen lægger op til. Alligevel er overlæge Hans H. Storm, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelses forebyggelses- og dokumentationsafdeling, godt tilfreds med den kommende melding fra sundhedsmyndighederne.

"Det er fornuftigt, at man gør opmærksom på, at man ikke skal drikke så meget, som danskerne har gjort hidtil. For kræftsygdomme er man dog mere på den sikre side ved at betragte de nye grænser som et maksimum," siger han.

Hans H. Storm mener desuden, at de nye grænser er en god idé, fordi mange danskere har misforstået Sundhedsstyrelsens hidtidige budskab og nærmest opfattet det som godt og normalt at drikke 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd. Det viser også en undersøgelse, som YouGov har gennemført for Kristeligt Dagblad blandt 1007 repræsentativt udvalgte danskere i perioden 16.-19. juni.

Ifølge undersøgelsen mener hver femte dansker, at en kvinde med et ugentligt indtag på 14 genstande og en mand med et indtag på 21 genstande om ugen har et "normalt alkoholforbrug". Ifølge samme undersøgelse mener næsten halvdelen af danskerne i øvrigt, at Sundhedsstyrelsens 14/21-genstandsgrænser er for liberale. 47 procent svarer ja til, at de grænser er "lidt for høje" eller "alt for høje". Sundhedsstyrelsen har ikke ønsket at kommentere de nye genstandsgrænser, da styrelsen først er parat til at offentliggøre dem til august.