Prøv avisen

Nu gør vi avisen endnu bedre

Nye tiltag skal skabe en stærkere kultur- og eksistensavis

I foråret gennemførte vi her på Kristeligt Dagblad en undersøgelse blandt vore abonnenter, som viste, at der heldigvis er meget stor tilfredshed med avisen og dens indhold. De færreste ønsker, at avisen skal have flere sider eller udkomme i mindre format. De fleste vil bare gerne have, at avisen fortsætter den linje, der er lagt. Det er vi selvsagt glade for, men på redaktionen ønsker vi at lave Danmarks bedste kultur- og eksistensavis, og vi ønsker bestandigt at styrke både den journalistiske opfindsomhed, kvalitet og lødighed. Vi ved også, at den rigtige måde at gøre det på er at udvikle avisens indhold, ikke med revolutionære skridt, men trinvist og løbende.

Vi lancerer derfor ikke en tykkere avis med flere sider eller nye sektioner, men lægger fra i dag endnu større vægt på kulturstoffet og ikke mindst internationale aspekter heraf. Avisen styrker sin udlandsdækning helt generelt, samtidig med at vi vil arbejde endnu mere for at nå ud i alle hjørner af det danske land.

Vi indleder i dag en stor artikelserie om klima og miljø, og vi vil som noget nyt også med mellemrum skrive om sport ud fra kulturelle, eksistentielle eller filosofiske vinkler. I dag påbegynder vores Liv&Sjæl-redaktion også her på siden en serie om de afgørende begivenheder i vores ungdom, der efter gængs opfattelse former os som mennesker for hele livet.

Eksistensstoffet vil i det hele taget få endnu mere opmærksomhed, ligesom vi vil forstærke dækningen af den omsiggribende identitetspolitik, dette at flere og flere identificerer sig i kraft af deres særpræg.

Samlet set vil der ske mindre forbedringer af avisen på næsten alle områder, samtidig med at vi knytter endnu flere nye skribenter til.

Vi vil også gøre en større indsats for, at avisens journalistik ikke bare blotlægger samfundsproblemer, men også kommer med forslag til, hvordan de kan løses.

Alt det vil forhåbentlig betyde, at læserne vil synes, at avisen bliver stadigt bedre, mere indholdsrig, mere oplysende, mere opmuntrende og mere konstruktiv.

God læselyst.