Nuttetheds-industrien er over os: Derfor får du få trang til at knibe en baby i basunkinderne

Vi reagerer instinktivt på nuttethed med et hormon-skud, der stemmer sindet til omsorg og eufori. Eller aggressivitet. Et fremvoksende forskningsfelt – cute studies – er i fuld gang med at kortlægge den omsiggribende nuttethedskultur