Ny definition af museer møder dansk modvilje

Den globale sammenslutning af museer har efter 50 år fundet tiden moden til en ny definition af, hvad et museum er. Men mange af organisationens medlemmer mener, at det nye forslag er for værdiladet og tidstypisk. Også i Danmark kritiserer ledende museumsfolk den nye definition

”Jeg kan sagtens stå ved alle de positive ting, som vi i de skandinaviske lande nemt kan være enige om. Men jeg ser en risiko for, at man har pindet værdierne så eksplicit ud, at de vil være ekskluderende for nogle lande," siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør for Den Gamle By i Aarhus, som her ses afbildet. Foto: Norde Ernst Van/Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

Museer skal sigte efter ”at bidrage til menneskelig værdighed og social retfærdighed, global lighed og planetens velbefindende.”

Sådan slutter den internationale museumssammenslutning, ICOM’s, forslag til en ny definition af museer. Forslaget skal til afstemning ved foreningens ekstraordinære generalkonference i Kyoto, Japan, den 7. september. Men den foreslåede definition har splittet foreningens over 40.000 medlemmer fra hele verden. I sidste uge bad 24 nationale komitéer – inklusive Frankrigs, Spaniens, Italiens, Tysklands og Ruslands – om en udskydelse af afstemningen om den nye definition. I et brev til de andre nationalkomitéer uddyber modstanderne blandt andet med, at ”udtrykkene i forslaget bliver ikke benyttet af størstedelen af medlemmerne”.

Forslaget begynder eksempelvis med formuleringen: ”Museer er demokratiserende, inkluderende og polyfoniske rum...”

Den danske nationalkomité bakker ikke op om en udskydelse af afstemningen. Formand Søren la Cour Jensen fortæller, at hans fokus først og fremmest er på at bakke op om den demokratiske proces i ICOM, der efter hans vurdering er gået lige efter bogen. Så må organisationens medlemmer stemme for eller imod forslaget.

”Vi vil ikke støtte op om, at man kaster grus i maskineriet, hvad angår den organisatoriske beslutningsproces. Forløbet har været i gang i tre år med workshops og rundbordssamtaler i hele verden, og i sommer udvalgte bestyrelsen et endeligt forslag, som vi nu skal stemme om. Vi må respektere, hvordan ICOM arbejder som organisation.”

Angående selve definitionen er Søren la Cour Jensen positivt stemt.

”Lige nu kan jeg forestille mig, at vi stemmer for. Men jeg vil lytte til diskussionen og høre de interessante inputs, der kommer frem under mødet i Japan.”

Den nuværende definition har eksisteret i 50 år. Hvorfor skal den ændres?

”På sidste generalforsamling blev vi enige om at arbejde på en ny definition. Man mener, museer har skiftet rolle i forhold til tidligere, hvor det var mere officielt styrede organisationer, og de skulle fortælle en fast historie. Ofte en mere autoritær fortælling, uden at gå i dialog med brugerne og uden at være en del af den verden, der forandrer sig hele tiden,” siger Søren la Cour Jensen.

Men ikke alle danske museumsfolk er enige med formanden for den danske nationalkomité i, at der er behov for en ny definition.

Formanden for Organisationen Danske Museer, Flemming Just, der også er direktør for Sydvestjyske Museer, siger, at den nye definition ikke vil påvirke ham. Han forholder sig til den danske museumslov, som ”ikke er værdiladet med, at vi skal redde verden”.

”Den nye definition er formuleret ud fra tidens trend. Man skal passe på ikke at gøre museerne for meget til en del af en meget samtidig diskussion med definitions- termer, der kan opfattes som politisk korrekthed. Det er ædle formål, men den danske museumsverden er i forvejen god til at aktualisere og perspektivere.”

Flemming Just mener desuden, at ICOM’s nuværende definition er god.

”Vi ved godt, hvad et museum er, så vi behøver ikke en ny definition. Internationalt er der brug for en meget bred definition, hvor man lokalt kan have forskellige nuancer.”

Thomas Bloch Ravn er mangeårig museumsdirektør for Den Gamle By i Aarhus, der er et af landets mest besøgte museer. Han har meldt ud, at han sandsynligvis fortsat vil se museer ud fra den hidtidige definition.

Egentlig er han ikke uenig i indholdet af den nye definition. Men han ser flere problemer med den.

”Helt lavpraktisk er den for lang til at blive husket.”

Til sammenligning var den gamle definition halvt så lang som det nye forslag. Dernæst mener Thomas Bloch Ravn, at teksten kan være problematisk for udemokratiske lande som Kina og Egypten.

”Jeg kan sagtens stå ved alle de positive ting, som vi i de skandinaviske lande nemt kan være enige om. Men jeg ser en risiko for, at man har pindet værdierne så eksplicit ud, at de vil være ekskluderende for nogle lande. Jeg frygter, det kan skubbe museer væk fra ICOM, hvor det var meningen, at organisationen skulle være inkluderende.”

Desuden er han enig med Flemming Just i, at ordene er tidstypiske og politisk korrekte.

”Der er mange ord i definitionen, som er ord, vi bruger meget nu. Om 10 år bruger vi nok nogle andre ord. Museer er langsomme organisationer, som vi ikke kan ændre definitionen af hele tiden. Jeg har ikke noget imod, hvis det nye forslag ikke bliver vedtaget.”