Prøv avisen

Ny indlæringsmetode skal gøre børn til eksperter i dansk

Danskere er for dårlige til grammatik, mener flere sprogforskere. Nu skal en ny metode rette op på problemet. Foto: .

Danskere er for dårlige til grammatik, mener flere sprogforskere. En ny måde at lære grammatik på skal rette op på problemet allerede i folkeskolen ved at lære eleverne, at det er udsagnsordene, der styrer sproget

Peter klapper hunden. Jeg klapper. Hvem klapper? Det gør Peter. Hvad klapper Peter? Hunden.

I årevis har danske folkeskoleelever lært grammatik ved at stille spørgsmål til sig selv om sætninger i deres grammatikbøger. Men ifølge flere sprogforskere virker den metode ikke godt nok, fordi det ikke giver en forståelse af sprogets underliggende struktur. En ny teknik fokuserer på at lære børnene de forskellige typer udsagnsord. Det er nemlig dem, der bestemmer, hvordan alle sætninger ser ud på dansk.

Susanne Annikki Kristensen, adjunkt ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, står bag den nye metode til at undervise i grammatik. Hun er stærkt utilfreds med niveauet i folkeskolen.

"Hvis undervisningen i grammatik fortsætter i sin nuværende form, så er det spild af tid. Så er der ingen grund til at undervise i det. Eleverne lærer måske at sætte kryds og bolle, men det får man simpelthen ikke nogen sprogforståelse af," siger hun.

Susanne Annikki Kristensens indlæringsmetode er blevet brugt i et undervisningsforsøg på Gandrup Skole i Nordjylland, og både hun selv, klassens dansklærer og eleverne er blevet overraskede over, hvor meget grammatik man egentlig kan lære.

14-årige Rebecka Larsen er elev i den 8.klasse, hvor den nye grammatik er kommet i brug. Hun synes, det er blevet spændende at lære grammatik og mener sagtens, at hun kan bruge metoden, når hun engang vil starte på gymnasiet.

"Det er nemmere at forstå grammatikken på Susannes måde. Det sætter sig bare fast! Vi skulle skrive en stil den anden dag, og der brugte jeg allerede hendes måde til at få den lavet rigtigt," siger hun.

Den nye indlæringsmetode bygger på den grundregel, at dansk er et rækkefølgesprog. Det vil sige, at alle ord på dansk har en bestemt rækkefølge i forhold til hinanden i en hvilken som helst sætning, og det er udsagnsleddet, der bestemmer, hvordan den rækkefølge ser ud.

Frank Bruhn, der er dansklærer i forsøgsklassen, er overbevist om, at eleverne er blevet bedre til dansk grammatik.

"Det her er ikke bare én metode blandt mange andre. Susannes rækkefølgeteknik øger den sproglige bevidsthed generelt, og grammatikken bliver på den måde mere universel. Eleverne forstår betydeligt mere, og de vil jo gerne beherske dansk!"

julie.hansen@k.dk