Ny influenza tog livet af hver fjerde danske sæl

Ny rapport gør status over epidemi blandt danske sæler sidste år: Hver fjerde sæl døde af ny influenzatype.

Det var en influenzatype, der sidste efterår hærgede den danske bestand af sæler, og som tog livet af 26 procent af de spættede sæler i Danmark.

Det slår en ny rapport fast, skriver DR Syd. Museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Lasse Fast Jensen, siger til DR Syd, at der var tale om en ny type virus.

- Vi så sidste efterår et udbrud af en ny influenzavirus - en type, der hedder HTN7- som ikke var kendt tidligere hos sæler, siger Lasse Fast Jensen til DR Syd.

Epidemien var i udbrud sidste efterår, hvor en tur på stranden langs Vadehavet og den jyske vestkyst ofte bød på fund af døde sæler.

Men det er slet ikke så bekymrende, som det kunne lyde, at hver fjerde spættede sæl måtte bukke under for sygdommen, siger museumsinspektøren.

- Det er naturens egen måde at justere ind på, og oftest vil man også se, at en stor del af dem, der dør, er svage og afkræftede dyr. Det kan være, at de har en genetisk sammensætning, som er uhensigtsmæssig.

- Så man kan sige, at vi får ryddet lidt ud i de svagere dyr, siger Lasse Fast Jensen, som tilføjer, at den proces kan betyde, at man får en stærkere bestand af sæler i sidste ende.