Ny rapport: Der mangler et decideret forbud mod at lade børn overvære vold i hjemmet

Der er ikke nogen selvstændig paragraf, som straffer forældre, der lader deres børn overvære vold i hjemmet. Men volden har store konsekvenser for børn, viser ny rapport fra Børns Vilkår

Børns Vilkår mener, at det skal være ulovligt at lade børn overvære vold. Rasmus Kjeldahl er direktør i organisationen.
Børns Vilkår mener, at det skal være ulovligt at lade børn overvære vold. Rasmus Kjeldahl er direktør i organisationen. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix.

I Norge er det ikke alene strafbart, hvis forældre udsætter deres børn for vold. Det er også ulovligt, hvis forældre lader deres børn overvære vold i hjemmet.

Det slog landets højesteret i 2010 fast i en principiel dom, hvor en teenager over en årrække var vidne til, hvordan hendes stedfar mishandlede hendes mor både fysisk og psykisk. 

Landets højesteret fastslog, at pigen havde været udsat for psykisk vold, selvom volden havde været direkte rettet mod hendes mor.

Sådan er det ikke i Danmark. Her blev psykisk vold ganske vist strafbart i 2019. Men loven tager ikke ordret højde for de tilfælde, hvor børn overværer vold i husstanden. Det fremgår dog af forarbejderne til straffelovens paragraf 243, at der kan rejses sigtelse i sager, hvor børn overværer vold. 

”Forarbejderne er ikke i sig selv lovgivning,” siger professor i strafferet ved Aalborg Universitet Birgit Feldtmann, men kan ”bruges til at fortolke en bestemmelse – eksempelvis loven om psykisk vold”.

Og det skal der laves om på, mener Børns Vilkår, som i en helt ny rapport, der udkommer mandag, anbefaler et decideret forbud mod vold i børns nærvær – og at sådanne situationer bør omfattes af en ”selvstændig paragraf i straffeloven”.

Anne Kappelgaard Bové, der er specialkonsulent i Børns Vilkår, understreger over for Kristeligt Dagblad sagens alvor:

”Børnenes selvværd kan blive ødelagt. De har lyst til at forsvinde. Vi ser reaktioner med selvskade, selvmordsforsøg og -tanker. Nogle ender i misbrug, og så er der dem, som ender i kriminalitet.”

Idéen om et forbud skal ses i lyset af, at børn, som overværer vold i hjemmet, klarer sig markant dårligere end andre. Kun 75 procent af disse gennemfører 9. klasse. Hos andre børn er det 89 procent. 

Børn, der oplever vold i hjemmet, får betragteligt lavere karakterer i skolen, de mistrives i langt højere grad, og risikoen for, at de starter en kriminel løbebane, er større. Det konkluderer rapporten, som bygger på data fra Danmarks Statistik på mere end 7500 personer under 18 år, hvor der er indikationer på vold i hjemmet. 

Kan give bagslag

Rapportens resultater er ifølge Sarah Bøgelund Dokkedahl ikke overraskende. Hun er adjunkt ved institut for psykologi på Syddansk Universitet og har i flere år forsket i fysisk og psykisk vold.

”Børn, der overværer vold, kan føle, at de selv er blevet udsat for vold. Mange traumatiseres af det, og det påvirker dem indlysende nok negativt.”

Sarah Bøgelund Dokkedahl mener, at et forbud vil kunne sikre retsfølelsen hos nogle børn og bidrage til debatten om, hvordan man sikrer et trygt og sundt miljø for børn. Men hun er bekymret for, om forbuddet vil give bagslag:

”Mange familier er i forvejen bange for at række ud. De frygter, at deres børn bliver taget fra dem. Den frygt vil formentlig øges, hvis det også bliver strafbart, at børn overværer vold. Der ligger derfor et vigtigt arbejde i at formidle – så det står klart – at det kun er den udøvende part, der vil blive straffet.”

Ifølge Trine Baumbach, professor i strafferet ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, ”bliver det heller ingen mirakelkur”, hvis man kriminaliserer, at voksne i en husstand lader børn overvære vold. 

”Vi ved, at der i forvejen er en meget lav anmeldelsestilbøjelighed, når der sker vold i hjemmet – herunder især psykisk vold. Så der kommer formentlig ikke mange af disse sager,” siger hun.

Anne Kappelgaard Bové fra Børns Vilkår erkender, at det kan være svært for børn at række ud efter hjælp:

”Når børn ikke får den kærlighed, de har brug for, retter de pilen indad og tænker: 'Jamen, så er det jo mig, den er gal med.' Børn, der overværer vold i hjemmet, er derfor ofte tynget af skyld og skam. Men de er fortsat loyale over for deres forældre, og derfor er der mange, som tøver med at række ud efter hjælp. De er bange for, hvilke konsekvenser det kan få.”

”Automatisk sigtelse for psykisk vold”

Det er ikke kun Børns Vilkår, som går rundt med et forbud i tankerne. 

Det Konservative Folkeparti fremsatte i begyndelsen af oktober sidste år et beslutningsforslag ”om automatisk sigtelse for psykisk vold, hvis et barn er vidne til forældres vold mod deres partner eller børn”. 

Beslutningsforslaget er siden blevet førstebehandlet i Folketinget og sendt til Retsudvalget, som afgav en beretning i slutningen af februar i år.

Pressetjenesten hos De Konservative oplyser, at beslutningsforslaget ikke kommer til afstemning. Retsudvalget ønsker nemlig, at det skal behandles i kriminalitetsforebyggelseskommissionen, som forventeligt vil blive nedsat inden udgangen af 2024. 

Det ærgrer retsordfører Mai Mercado (K), at det nu skal ”trække ud og analyseres ihjel i en kommission”. 

”Alternativet var, at forslaget blev sendt til afstemning og ikke blev stemt igennem. Under debatten i Folketinget, var flertallet imod. Regeringen var imod. Det her var så langt, vi kunne komme,” siger hun og tilføjer: 

”Og samtidig står der bare rigtig mange børn, som er utrolig påvirket af, at den ene forælder er udsat for vold.” 

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få et interview med socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Hun ønsker ikke at medvirke, men skriver i en mail, at regeringen tager sager om vold i hjemmet meget alvorligt og sidste år afsatte ”et historisk højt beløb til en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab. Her er der også flere initiativer rettet mod de børn, som vokser op med vold i familien. Vi har desuden sammen med Folketingets partier afsat penge til at nedsætte en arbejdsgruppe om vold mod børn, som både har fokus på opsporing, forebyggelse og behandling.”