Prøv avisen

Ny strid om skolesangbogen Ringe i vandet

”Ringe i vandet” udkommer i morgen og udsendes i 30 eksemplarer til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler i landet. Bogen, som er finansieret af Bikubenfonden, indeholder i alt 123 sange, hvoraf omkring 70 er klassiske danske salmer, folkeviser og højskolesange. - Foto: Fie Johansen Denmark

Dansk Folkeparti kritiserer, at sangbogen Ringe i vandet rummer sange på indvandrersprog og en henvisning til partiet selv

Næppe er Socialdemokraterne og SFs kritik af den nye skolesangbog Ringe i vandet forstummet, før Dansk Folkeparti nu tager afstand fra bogen.

Hvor idéen om en fælles sangbog til alle skoler tidligere er blevet angrebet fra venstrefløjen som udtryk for nationalisme og spild af penge, lyder anklagen nu på, at den nye sangbog politiserer imod Dansk Folkeparti og til fordel for en multikulturel skole.

Problemet er dels, at en sang, som hænger Dansk Folkeparti ud, bliver brugt. Dels synes vi, det er et problem, at der bruges sange på tyrkisk og arabisk. Vi synes, morgensang skal binde elever sammen i et dansk kulturelt fællesskab, siger Martin Henriksen, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti.

Ringe i vandet udkommer i morgen og udsendes i 30 eksemplarer til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler i landet. Bogen, som er finansieret af Bikubenfonden, indeholder i alt 123 sange, hvoraf omkring 70 er klassiske danske salmer, folkeviser og højskolesange.

Men der indgår også nyere sange, herunder Giv mig Danmark tilbage af reggae-rapperen Natasja, som døde i 2007.

I sangen indgår følgende linjer:

Det død over liv. Det træl over fri

Det kød på kniv. Det råb, det skrig.

Det ligner en krig, og det spild af politi.

Det dødeligt giftigt, min urtete,

Og det noget de kan li i det danske parti,

Helt fucked up på sne.

I sangbogen fortæller en fodnote, at det danske parti henviser til Dansk Folkeparti, oplyser den ene af bogens to redaktører, musiker og musikforsker Henrik Marstal.

Sangen indgår i et afsnit, der hedder Når man kæmper for noget, sammen med blandt andre Jens Vejmand og Storkespringvandet. Det er en sang, som i øjeblikket synges meget af børn og unge. Men jeg er ked af, hvis det, at vi gengiver den, opfattes som et budskab fra os i redaktionen til Dansk Folkeparti.

Henrik Marstal tilføjer, at det slet ikke kan undgås, at Ringe i vandet kan opleves politiserende.

I og med at hele debatten om danskhed er blevet politiseret, ikke mindst af Dansk Folkeparti, vil enhver bog, der forsøger at forholde sig til emnet danskhed, kunne opfattes som politiserende.

Martin Henriksens andet kritikpunkt er, at 12 af sangene er på tyrkisk, arabisk og andre indvandrersprog. Ifølge Henrik Marstal er sangene taget med ud fra en tankegang om, at når 10 procent af skoleeleverne har anden etnisk baggrund, skal 10 procent af sangene i en skolesangbog også have det.

Til listen over uheldig politisering i sangbogen føjer Martin Henriksen den kendsgerning, at redaktionen har udeladt et vers i H.C. Andersens nationalsang I Danmark er jeg født. Det er sangens tredje vers, som handler om, at Danmark engang var herre over Norden og England og udtrykker ønsket: Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder!

Henrik Marstal forklarer, at adskillige andre sange er forkortet for at gøre dem mere overkommelige for skolebørn at synge. For eksempel er Grundtvigs Nu falmer skoven trindt om land skåret ned til syv vers, og også flere af de omtalte folkesange på indvandrersprog er kortet ned.

Men personligt synes jeg, at tiden er rendt fra det tredje vers, og at I Danmark er jeg født står bedre, når vi nøjes med første, andet og fjerde vers, siger Henrik Marstal.

mikkelsen@kristeligt-dagblad.dk

”Ringe i vandet” udkommer i morgen og udsendes i 30 eksemplarer til alle folkeskoler, friskoler og efterskoler i landet. Bogen, som er finansieret af Bikubenfonden, indeholder i alt 123 sange, hvoraf omkring 70 er klassiske danske salmer, folkeviser og højskolesange. -