Nyfundne breve fra italiensk prins og berømt dansk forsker giver ny viden

Den saligkårede naturvidenskabsmand Niels Stensen nød stor international anseelse i slutningen af 1600-tallet. Nu er to breve dukket op, som fortæller om hans dygtighed og beskedenhed – og om at han som katolik foretrak Firenze frem for det protestantiske universitet i København

De to breve fra 1600-tallet, som er dukket op, er henholdsvis et brev fra prins Leopold af Medici, der rummer en omtale af den danske lærde Niels Stensen, og et brev fra Stensen selv til hans italienske ven Vincenzo Viviani. –
De to breve fra 1600-tallet, som er dukket op, er henholdsvis et brev fra prins Leopold af Medici, der rummer en omtale af den danske lærde Niels Stensen, og et brev fra Stensen selv til hans italienske ven Vincenzo Viviani. – . Foto: Det Kongelige Bibliotek.

”Stenone, dansk anatom, ung af alder, højlærd og god til geometri, hvilket vil komme ham til gode i hans aktiviteter, samt i besiddelse af ærlig beskedenhed.”

Denne sætning står – med svungne bogstaver og på italiensk – i et brev, der blev sendt i 1666 fra en prins i Firenze i Italien til en ukendt modtager.

Teksten, som indtil for et år siden var helt ukendt i den akademiske verden, er den eneste kendte kildetekst, hvor en person af højeste samfundsmæssige rangklasse karakteriserer den verdensberømte danske naturvidenskabsmand Niels Stensen, som derudover også er den eneste dansker, der har status som saligkåret, hvilket er et led i en eventuel helgenkåring.

Brevet bekræfter, hvad historikere også hidtil har antaget: at videnskabsmanden var særdeles vellidt og anerkendt. Sammen med et brev, Stensen i 1673 selv skrev og sendte fra København til en ven i Firenze, er det omtalte dokument netop blevet indlemmet i Det Kongelige Biblioteks Samlinger.

Da Svend Larsen, direktør for Det Kongelige Bibliotek, for et halvt år siden hørte om brevene og muligheden for at erhverve dem, satte han med det samme gang i ansøgningerne til forskellige fonde for at søge støtte til købet.

”Det var en fantastisk mulighed at kunne erhverve brevene til en offentlig samling, så de kan blive tilgængelige for forskere og andre interessede. Brevene er en del af den danske kulturarv, og det er vigtigt for os at tilføje dem til vores samling om Stensen,” siger Svend Larsen.

Direktøren understreger, hvorfor fundet er enestående:

”Det er ikke tit, at vi har mulighed for at erhverve breve af den kvalitet, som både berører en kendt dansk person og er så gamle. Mange breve findes i offentlige samlinger, så derfor kan man ofte ikke erhverve den slags breve.”

Svend Larsen er især begejstret, fordi brevene bringer nye facetter til Niels Stensen biografi:

”I det ene brev omtaler en kyndig samtidig person Stensen som en dygtig videnskabsmand – en slags tidlig peer review – og det andet brev fortæller om Stensens planer.”

Fundet af de to breve er gjort af Troels Kardel, pensioneret læge og mangeårig forfatter til medicinhistoriske værker, der i forbindelse med et arbejde som korrekturlæser på bøger om Stensen opdagede de to dokumenter sat til salg via internettet.

”Det ene dokument, som Stensen selv har skrevet, blev udbudt af et anerkendt antikvariat på Vesterbro, Sophia Rare Books. Det andet fandt jeg via internetboghandelen Amazon, som førte mig videre til et foretagende ved navn ’History on Sale’ i Las Vegas, USA, af alle steder,” beretter Troels Kardel.

Det kræver en kender at indse betydningen af disse breve fra 1600-tallet, som det ifølge Troels Kardel har kostet ”et femcifret beløb” for hvert af brevene at skaffe til Danmark.

Men såvel Kardel som de førende Stensen-eksperter, han har samarbejdet med, blev alle stærkt begejstrede for fundet, som øger indsigten i en af de vigtigste personer i dansk videnskabshistorie.

”Brevet fra Stensen er sendt til den italienske matematiker Vioncenzo Viviano i 1673 på et tidspunkt, hvor Stensen var blevet kongelig anatom i København, men han betror sin ven, at han føler sig mismodig i København. Det var vi ikke klar over, idet han først et år senere rent faktisk rejste tilbage til Firenze,” fortæller Troels Kardel, som tilføjer, at Stensen nød stor videnskabelig anseelse i Danmark, men var ugleset blandt det lutheranske danske præsteskab, fordi han var katolik.