Nyt fokus på vold mod nydanske kvinder

En ny kampagne skal få kvinderne til at sige fra over for volden, og afdække årsagerne

Hver anden gang landets kvindekrisecentre åbner døren for en kvinde med hævede blå øjne, rifter og mærker efter slag eller spark, er hun født i et andet land end Danmark.

Sådan har billedet efterhånden set ud i en årrække, men nu kommer der ekstra fokus på problemet. Blandt andet henvender en ny kampagne om mænds vold i familien sig for første gang direkte til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

- Vi kan jo se, at de etniske minoritetskvinder udgør 45 procent af kvinderne på landets krisecentre, men kun ni procent af den samlede befolkning. Det kunne tyde på, at de i højere grad end danske kvinder er udsat for vold - eller at de i højere grad har brug for ekstern hjælp og støtte. Og det er baggrunden for, at vi målretter kampagnen mod disse kvinder, forklarer Vibeke Abel, chef for ligestillingsafdelingen i Beskæftigelsesministeriet, som sammen med Integrationsministeriet står bag kampagnen.

Den landsdækkende kampagne skydes i gang efter sommer og skal blandt andet informere etniske minoritetskvinder om, hvilke muligheder de har for at få hjælp, hvis manden eller kæresten slår eller truer dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er belastet på samme måde af vold, som danske kvinder er. Men de etniske minoritetskvinder kan have nogle særlige problemer, som de danske ikke har. For eksempel sproglige barrierer eller manglende kendskab til, hvordan det danske system fungerer. De kan også være mere isolerede og få mindre hjælp fra familier og venner. Derfor kommer kampagnen til at oplyse kvinderne om deres rettigheder og muligheder på deres eget sprog, forklarer Vibeke Abel.

Målet med kampagnen er også at bryde tavsheden om den fysiske eller psykiske vold, som kvinderne er udsat for. Det er nemlig vejen til at reducere antallet af voldsramte, etniske minoritetskvinder, forklarer Vibeke Abel.

Sideløbende sætter kvinde- og krisecentret Dannerhuset også ekstra fokus på de voldsramte, etniske minoritetskvinder.

Med to millioner kroner fra Trygfonden i ryggen står Dannerhuset bag et nyt forskningsprojekt, der over de kommende to år skal afdække årsagerne til, at kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er udsat for vold og i så høj grad ender på kvindekrisecentrene.

- Der findes meget lidt forskning om vold mod kvinder og endnu mindre om vold mod etniske minoritetskvinder. For eksempel har det aldrig rigtig været undersøgt, hvilken rolle kulturen spiller i det her. Så det er en af de ting, projektet skal forsøge at afdække. En anden er, hvordan de etniske minoritetskvinder selv opfatter volden i forhold til deres kultur, forklarer Henriette Højberg, seniorkonsulent i Dannerhuset.

Undersøgelsen skal også se på, om krisecentrene er gode nok til at hjælpe de etniske minoritetskvinder, der ofte står med nogle andre udfordringer end de danske.

- Så håbet er, at vi bliver meget klogere og dermed bedre rustet til at hjælpe disse kvinder i fremtiden, fortæller Henriette Højberg.

christina@kristeligt-dagblad.dk