Prøv avisen

Nyt gymnasiefag skaber frustrationer

Faget Almen Studieforståelse vækker frustration hos både elever og lærere. - Foto: Plusverde/stock.xchng.

Udmeldingerne omkring eksamen i faget almen studieforståelse er så modstridende, at det vil give god mening at klage over dårlig karakter, mener lektor

Når over 20.000 gymnasieelever i disse uger som de første nogen sinde går til studentereksamen i almen studieforståelse, føler mange af dem, at de er indlagt til et eksperiment, som de ikke kan se meningen med.

Deres frustrationer deles af mange lærere og skyldes dels fagets indhold, dels manglen på konkret vejledning om, hvordan de skal gribe faget an.

Det siger Henning Sørensen, lektor på Gladsaxe Gymnasium, der virker som vejleder og censor og har skrevet en bog om den afsluttende prøve i faget.

- Vi har de seneste tre år oplevet, hvorledes bekendtgørelser og vejledninger samt senere udmeldinger fra ministeriet overhovedet ikke spiller sammen, men nærmest modsiger hinanden. Det skaber en sådan usikkerhed, at en elev formentlig står med en god sag, hvis han eller hun vil indanke en dårlig karakter med henvisning til mangelfuld orientering om rammer og indhold for eksamen, vurderer Henning Sørensen.

Gry Möger Poulsen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, siger, at almen studieforståelse er et typisk eksempel på, at gymnasiet er blevet for teoretisk og "over-akademiseret".