Psykisk vold er et overset overgreb

Psykisk vold er et overset problem, mener samfundsdebattør og tidligere tv-vært Sherin Khankan, som derfor har oprettet samtale-grupper for kvinder, der har været udsat for psykisk vold

”Nogle af kvinderne giver udtryk for, at de ville foretrække fysisk vold fremfor psykisk vold,” fortæller Sherin Kankan. Modelfoto.
”Nogle af kvinderne giver udtryk for, at de ville foretrække fysisk vold fremfor psykisk vold,” fortæller Sherin Kankan. Modelfoto.

”Du dur ikke til noget”, ”Du er grim”, ”Jeg hader, når du drikker din te på den måde”.

Vi kan nok alle huske, at vi har fået en kritisk bemærkning fra tid til anden. Måske i skolen eller i et skænderi med vores ægtefælle. Imidlertid er der mennesker, der dagligt og systematisk udsættes for grænseoverskridende ord, trusler, ydmygelser, kritik og social kontrol.

Så er der tale om psykisk vold.

En overset form for overgreb, hvis man spørger religionssociolog Sherin Khankan, der har taget initiativ til Exitcirklen, der tilbyder en ny type samtalegrupper for kvinder, der er ramt af psykisk vold.

”Her kan kvinderne fortælle deres historier uredigeret, spejle sig i ligesindede og få hjælp til at finde en indre styrke,” siger hun og forklarer, at psykisk vold forekommer inden for alle kulturer og samfundslag.

En eftermiddag om ugen mødes 10 kvinder på en hemmelig adresse på Amager i København med Sherin Khankan og to andre frivillige i Exitcirklen. Der er ikke et skilt på døren, der indikerer, hvad der foregår, og når den sidste kvinde er ankommet, bliver døren låst. Kvinderne sidder i bløde sofaer, og på bordene er der tændte stearinlys. I de hyggelige rammer deler kvinderne uhyggelige historier.

Nogle kvinder er brudt ud af ægteskaber præget af psykisk vold, andre har i barndommen oplevet, at deres far talte nedsættende til deres mor eller ignorerede hende i dagevis, andre igen føler sig fanget i et forhold præget af systematisk kritik, ydmygelser og trusler.

I samtalecirklen deler kvinderne deres livshistorier, og de frivillige, som alle har en relevant uddannelsesbaggrund, introducerer kvinderne til effektive metoder til at bearbejde og bryde med den psykiske vold, som ifølge Sherin Khankan er lige så alvorlig som fysisk vold.

”Nogle af kvinderne giver udtryk for, at de ville foretrække fysisk vold fremfor psykisk vold,” siger hun.

Hun er i sit arbejde med grupperne inspireret af AA - Anonyme Alkoholikere på den måde, at grupperne skal være let tilgængelige, en hjælp til selvhjælp og på længere sigt være til stede i hele landet. I den kommende tid er der grupper på vej på Nørrebro i København, i Odense og i Aarhus.

Indtil nu har hun selv finansieret initiativet hjulpet på vej af støtter, der i tre år har stillet gratis lokaler til rådighed samt Københavns Kommune, der har støttet arbejdet med 35.000 kroner. Sherin Khankan og de 40 frivillige, der er tilknyttet Exitcirklen, arbejder nu for at rejse flere midler til projektet.

Sherin Khankan, indehaver af Exitcirklen, danmarks første og eneste samtalegruppe mod psykisk vold. Fotograferet i hjemmet ved Dragør.
Sherin Khankan, indehaver af Exitcirklen, danmarks første og eneste samtalegruppe mod psykisk vold. Fotograferet i hjemmet ved Dragør. Foto: Leif Tuxen

Et projekt, som Ask Elklit, professor på Institut for psykologi på Syddansk Universitet, hilser velkomment. Han har i flere år beskæftiget sig med vold og forsker i, hvilke konsekvenser forskellige typer af vold har for ofrene.

”Det ser ud til at være et rigtig godt initiativ, og jeg vurderer, at der er en god faglighed repræsenteret i initiativet.”

Birgit Søderberg, formand for Lokk, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, mener umiddelbart, at det er et fint initiativ. Hun fortæller, at Lokk i mange år har været fortaler for, at der på krisecentrene bliver etableret en forebyggende anonym rådgivning, som kvinder kan henvende sig til, før det bliver nødvendigt at tage på krisecenter.

”I udgangspunktet er det vigtigt med forskellige tilbud til forskellige mennesker. For nogle vil det klinge forkert overhovedet at henvende sig på et krisecenter, for dem vil det være nemmere at henvende sig et andet sted.”