Prøv avisen

Nyt lægenetværk vil fremme dødshjælp i Norden

I Europa er aktiv dødshjælp tilladt i blandt andet Holland, Belgien og Luxembourg. Kritikere fremhæver, at udviklingen i særligt Holland er løbet løbsk. Foto: Mikkel østergaard/BAM/Ritzau Scanpix

Svensk læge med kontakt til den danske læge Svend Lings arbejder på at danne et nordisk netværk for læger. Lægeforeninger i både Sverige og Danmark tager afstand fra initiativet

I staten Oregon i USA kan terminalt syge patienter med udsigt til at dø inden for seks måneder i visse tilfælde få hjælp til at afslutte livet ved selv at indtage dødbringende medicin.

Står det til den 77-årige svenske professor emeritus og gynækolog Staffan Bergström fra Karolinska Instituttet i Stockholm og en gruppe læger i foreningen Retten til en Værdig Død i Sverige, bør de skandinaviske lande følge Oregons eksempel, så smerteplagede og uafvendeligt døende patienter kan få hjælp til at afslutte livet.

I denne uge sendte Staffan Bergström en opfordring ud til lægekolleger om at danne et nyt nordisk lægenetværk, der skal arbejde for indførelse af aktiv dødshjælp i de tilfælde, hvor den palliative – lindrende – behandling ikke kan afhjælpe smerter hos den syge. Staffan Bergström oplyser, at han i løbet af de første 24 timer har fået 100 positive svar.

”Selvom de skandinaviske lande har en palliativ indsats for terminale patienter, der er i verdensklasse, så er der stadig en gruppe på omkring 25 procent af patienterne, som ikke kan smertedækkes tilstrækkeligt. Jeg er vældigt optaget af at sikre den palliative indsats, men den rækker ikke altid. Det gælder om at hjælpe lidende, når den palliative indsats svigter. Vi ved samtidig, at læger hjælper patienter til at dø. Det er uetisk, at den virksomhed pågår, uden at vi har en lovgivning, som regulerer området,” siger Staffan Bergström, der ikke bruger udtrykket ”aktiv dødshjælp”, men i stedet taler om ”frivillig dødshjælp”.

Han understreger, at fortalerne for dødshjælp også inkluderer kristne læger, der mener, at hjælp til selvmord i særlige tilfælde kan være en barmhjertighedsgerning.

I Europa er aktiv dødshjælp tilladt i blandt andet Holland, Belgien og Luxembourg, og kritikerne fremhæver, at udviklingen i særligt Holland er løbet løbsk. De seneste offentliggjorte tal fra 2018 viser, at 5818 hollændere fik aktiv dødshjælp fra en læge i 2018, mens 212 fik hjælp til at begå selvmord.

Staffan Bergström understreger, at han ikke er tilhænger af den hollandske model, som tillader medlidenhedsdrab.

”Vi ønsker en model som i Oregon i USA, hvor patienten under helt særlige omstændigheder og ifølge meget restriktive vurderinger kan få hjælp til selv at afslutte et lidelsesfuldt sygdomsforløb, når patienten er uafvendeligt døende. På den måde anerkendes patientens ret til selvbestemmelse,” siger Staffan Bergström.

Den svenske initiativtager til det nordiske netværk har også kontakt med den danske læge Svend Lings. Svend Lings fik i 2019 stadfæstet en dom på 60 dages betinget fængsel for at have medvirket til et selvmordsforsøg og to selvmord og er siden blevet ekskluderet af den danske lægeforening.

”Som jeg har forstået det, vægter Svend Lings det enkelte menneskes selvbestemmelse, men jeg kender ikke meget til sagen,” siger Staffan Bergström.

Han understreger, at Retten til en Værdig Død kæmper for at få en officiel udredning af omfanget af dødshjælp i Sverige. Staffan Bergström henviser også til, at den internationalt kendte svenske psykiater Johan Cullberg er fortaler for Oregon-modellen.

Læge Torsten Mossberg, der er medlem af bestyrelsen i den svenske lægeforening, tager afstand fra tanken om aktiv dødshjælp.

”I lægeforeningen mener vi, at en læge skal efterleve de etiske regler og ikke medvirke til at tage et andet menneskes liv. Det er klart, at der findes læger i foreningen Retten til en Værdig Død, som går ind for dødshjælp, men de udgør på ingen måde en majoritet,” siger Torsten Mossberg.

Han henviser til, at den svenske lægeforening er i gang med at forberede en undersøgelse af de svenske lægers holdning til aktiv dødshjælp. Blandt svenskerne generelt viser målinger, at omkring 60 procent går ind for aktiv dødshjælp.

Lise Møller, der er formand for det etiske udvalg i den danske lægeforening, vurderer, at det i Danmark er en meget lille gruppe læger, der støtter aktiv dødshjælp.

”Lægeforeningens holdning er fuldstændig klar. I vores etiske princip nummer 15 står det helt tydeligt, at lægen aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord. I den sidste opgørelse, jeg så, var flere end 8 ud af 10 læger mod en legalisering af aktiv dødshjælp. Vi har også kun modtaget få negative reaktioner fra medlemmer efter eksklusionen af Svend Lings,” siger Lise Møller.