Nyt Mandø-projekt kan gavne både fugle og indbyggere

En millioninvestering skal styrke vadehavsøen Mandø som naturområde og levested for fugle. Modellen kan hjælpe flere danske øer mod affolkning

Flere af de ynglende fuglearter som store kobbersnepper, brushaner og mosehornugler oplever dog i disse år tilbagegang, og det har skabt grobunden for et nyt projekt, som skal forbedre rammerne for det i forvejen rige fugleliv på Mandø.På billedet ses en stor flok ryler.
Flere af de ynglende fuglearter som store kobbersnepper, brushaner og mosehornugler oplever dog i disse år tilbagegang, og det har skabt grobunden for et nyt projekt, som skal forbedre rammerne for det i forvejen rige fugleliv på Mandø.På billedet ses en stor flok ryler. Foto: Polfoto.

Vadehavsøen Mandø ud for den jyske vestkyst spiller en unik rolle for fugle i både Danmark og resten af verden.

Flere af de ynglende fuglearter som store kobbersnepper, brushaner og mosehornugler oplever dog i disse år tilbagegang, og det har skabt grobunden for et nyt projekt, som skal forbedre rammerne for det i forvejen rige fugleliv på den 800 hektar store ø.

Bag projektet står Den Danske Naturfond, som i første omgang har afsat 20 millioner kroner til projektet.

”Bestanden af engfugle er gået voldsomt ned, og den tilbagegang skal vi forsøge at vende,” siger direktør for Den Danske Naturfond Flemming Nielsen.

Projektet er yderst ambitiøst, vurderer professor ved institut for bioscience på Aarhus Universitet Jesper Madsen, der mener, at det har potentialet til at gøre Mandø til et af de vigtigste naturområder i Danmark.

”I øjeblikket ser du en stigende grad af udtørring og tilgroning i området, der skaber skjulesteder for ræve og krager, som får stedet til at miste sin værdi. Men hvis Mandø bliver genoprettet, ryger det ind på top tre over de bedste lokaliteter for engfugle i landet på højde med eksempelvis Tipperne,” siger Jesper Madsen.

Den Danske Naturfond vil helt konkret sørge for, at vandet skal stå højere på øen, da det forbedrer fuglenes vilkår, ligesom man vil omlægge dele af Mandøs traditionelle landbrug til mindre intensiv drift. Det betyder, at fonden vil forsøge at købe eller bytte rundt på jordstykkerne, så arealerne til henholdsvis landbruget og engfuglene bliver samlet i stedet for at ligge spredt, som det er tilfældet i dag.

Den manøvre kræver, at der er opbakning til projektet blandt øens 34 beboere, men det er tilfældet, forsikrer Flemming Nielsen.

”Projektet kan kun blive en succes, hvis vi kan lave frivillige aftaler med beboerne, for vi har respekt for dem, der måske ikke ønsker at være med. De fleste tilbagemeldinger er positive, men det bliver et stort puslespil, og der skal drikkes en masse kaffe i det kommende stykke tid,” siger Flemming Nielsen.

Selvom vilkårene for fuglene er kernen i projektet, skal det også styrke de eksisterende erhverv og arbejdspladser på Mandø.

Knud Hjortlund Hansen fra Sydvestjysk Udviklingsforum, der støtter initiativer, der kan være med til at styrke vækst og udvikling i den sydvestjyske del af landet, mener da også, at et projekt som dette kan bidrage til at afhjælpe de udfordringer, som de tyndt befolkede danske øer i disse år kæmper med.

”Det er afgørende, at man får koordineret indsatsen på øerne, for enkeltpersoner kan ikke løfte denne opgave alene. I øjeblikket er der meget fokus på naturturisme, og der er masser af uudnyttet potientiale i forhold til netop denne målgruppe af gæster på Mandø. Et sådant projekt kan give Mandø et samlet løft og sikre grobunden for, at folk bliver ved med at bo der, og øen stadig får sine indtægter,” siger Knud Hjortlund Hansen, der bakkes op af Jesper Madsen:

”Det kan være med til, at beboerne i endnu højere grad kan sælge øen på grund af det fantastisk fugleliv, og på sigt kan de måske opleve, at øen kan eksportere lam eller uld, der kan blive markedsført på, at det kommer fra netop Mandø.”