Prøv avisen

Nyt naturområde skal være paradis for sjældne dyrearter

På det sydlige Falster skal en mørk granplantage forvandles til lys skov med vildheste.

Skoven ved Bøtø på det sydlige Falster skal være levested for flere af de sjældne arter i den danske natur, skriver DR Sjælland.

Et storstilet projekt til 15 millioner kroner skal omdanne 150 hektar mørke granbevoksninger til lyse skove med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste.

Det er blandt andet havørn, rødtoppet fuglekonge, sortstrubet bynkefugl, ni arter af flagermus og sommerfugle, der skal have bedre levesteder.

Det er Den Danske Naturfond, som har købt skoven, og projektet igangsættes nu i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst. Området skal også blive et nyt udflugtsmål på Sydfalster.

Det gælder ikke mindst for gæsterne i Marielyst, som er et af landets største sommerhusområder, og som bliver nærmeste nabo til projektet.

- Området ved Bøtø er unikt, siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

- På grund af den sydlige placering og det tørre klima findes der her nogle arter, som ikke ses mange andre steder i Danmark, siger han.

Naturgenopretningen vil ske ved at fjerne mange af de tætte og mørke granplantninger og skabe mere lys, luft, vand og liv i skoven.

Herefter er det planen, at kvæg og vildheste skal hjælpe med til at holde skoven åben og sikre et varieret og spændende skovlandskab.

Borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, er begejstret.

- De planer, der er lagt for området, vil give et kæmpe løft til Sydfalster, men også til resten af vores landsdel.

- Der er ingen tvivl om, at det vil blive en helt unik attraktion både for vores mange turister i Marielyst, men også for vores egne borgere, som nu får endnu bedre adgang til vores skønne natur, siger han.