Prøv avisen

Nyt videnscenter skal undersøge frie skolers berettigelse

Nyt videnscenter skal undersøge friskolerne. Her ses elever fra Hover/Torsted Friskole. Foto: Sonny Munk Carlsen

Det skal være slut med gisninger om, hvordan frie skolers ideologi, pædagogik og anderledes skoleform påvirker elever og samfund. Det er tanken bag et nyt videnscenter

I morgen åbner dørene til Nationalt Videnscenter for Frie Skoler - et nyt initiativ, der er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Den fri Lærerskole, University College Lillebælt og University College Syd. Målet er metodisk at samle viden og erfaringer og undersøge et område, der dækker både de frie grundskoler, privatskoler, efterskoler og højskoler.

Det skal med videnscenteret for eksempel blive muligt at dokumentere, hvad der præcis skaber fællesskab på en højskole, eller hvordan et efterskoleophold påvirker en elevs videre uddannelse, siger kommende daglig leder på videnscenteret Annette Vilhelmsen:

"Videnscenterets vigtigste opgave er at komme i dialog med de mange forskellige frie skoler og derigennem undersøge og understøtte udviklingen af den frie skoletanke. Det skal være naturligt for skoler at deltage og arbejde systematisk med den viden, de har opsparet," siger hun og understreger, at de frie skoler ikke skal regne med en ukritisk behandling.

Det er landsformand for Dansk Friskoleforening Ebbe Lilliendal indforstået med, og det mindsker ikke glæden ved det nye initiativ, som han håber vil give de frie skoler en troværdig stemme, når der diskuteres skolegang i Danmark.

"Vi er meget positive over for oprettelsen af et centralt sted, der samler viden om alle de frie skoler. Vi har mange gode bidrag til debatten på uddannelsesområdet, og nu bliver det ikke kun os selv, der siger, at vi sagtens kan være med ved bordet. Det er virkelig godt med en ekstern, uafhængig organisation målrettet de frie skoler, der kan formidle og vurdere vores arbejde," siger han.

Også lektor ved Institut for Pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet Sally Anderson kan se fornuften i, at de frie skoler får systematiseret deres tilgang til uddannelse. Hun mener, at det er blevet et samfundskrav at kunne dokumentere, hvad man gør, og hvordan det virker. Især muslimske friskoler kan få glæde af at blive afmystificeret efter megen opmærksomhed fra politisk hold, mener hun.

"De frie skoler kan føle et pres for at få klargjort deres ideologier og forskellige praktiske uddannelsesmetoder over for samfundet - især inden for områder som religion og pædagogik," siger hun og fortsætter:

"Nogen synes, at de danske frie skoler kan være for eksklusive, forkælede i forhold til elevoptag eller lige frem pædagogisk uforsvarlige. Der er i det hele taget mange meninger om, hvad de er, og hvad de gør, og mange frie skoler genkender ikke sig selv i de forskellige stemplinger. Med et videnscenter kan man få bedre styr på dokumentationen," siger Sally Anderson.

julie.hansen@k.dk